ISSN 1810-3081

Апрель 2020 года №2

Загрузить номер одним файлом

Gheorghe COSTACHI, Eugen BUTUCEA
Crearea dreptului în statul de drept

Oleksii MAKARENKOV
Peaceful gatherings and other forms of citizens’ right implementation to resist corruption

Олена РЕМЕЗ
Астротурфінг - інфструмент віртуальної маніпуляції та реальна загроза цивільній безпеці України

Микола ТАРАНЕНКО, Володимир МЕЛЬНИК
Нестор Махно – провідник ідей анархокомунізму в Україні

Андрій БОРОВИК
Про зміну законодавчих підходів, що стосується регулювання питань, пов’язаних з іноземним інвестуванням в Україні та корупційних впливів у вказаній сфері

Maxim BRAILA
Jurisdicția unui stat de coastă în ceea ce privește cercetările științifi ce marine în zona economică exclusive

Володимир НАГНИБІДА
«Комерційний характер» спорів як умова їх вирішення в міжнародних арбітражах

Юлія МАРИНИЧ
Становлення інституту тимчасового доступу до речей та документів історичний аспект

Olga GAȘPER
Prevenirea și combaterea corupției

Людмила ДРОБЧАК
Отвод эксперта, специалиста в уголовном производстве Украины – миф или реальность

Фёдор КИРИЛЕНКО
Статистика хулиганских действий, совершённых в 1960-2018 годах

Олександр КУРМАН
Критерії розмежування шкідливих технічних засобів та технічних засобів негласного отримання інформації

Ірина ШУЛЬГАН
Щодо напрямів удосконалення законодавчого регулювання діяльності прокурора в кримінальному процесі

Ina BOSTAN
The problem of wedding impediments in the concept of new family and Civil law regulations

Неля ГУТЬ
Функції науки адміністративного процесуального права та функції адміністративного процесу (порівняльна характеристика)

Ірина ЖЕЛТОБРЮХ
Перспективи вдосконалення правового регулювання питань зміни позову та персонального складу сторін у адміністративних справах

Владимир МАЙОРОВ
Зміст адміні-стративноправових відносин у сфері формування та реалізації державної політики національною поліцією у визначених сферах

Юрій ЛАВРЕНЮК
Методологічний плюралізм у сучасній парадигмі правового пізнання як засада дослідження адміністративно-правового забезпечення економічних інтересів України

Оксана МЕЛЬНИК-ЛИМОНЧЕНКО
Досвід європейського союзу у сфері контролю за забезпеченням охорони праці

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag