ISSN 1810-3081

Февраль 2016 года №1 часть 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Ірина ВОРОНІНА
Правові цінності в системі соціально-політичного управління суспільством

Михайло КАЛІНІН
Праксеологічні аспекти формування критеріїв правопорядку

Степан ОСАДЧУК
Джерела церковного права

Павло ПАВЛІШ
Відповідальність за надання некваліфікованої юридичної допомоги

Дмитро СЛИНЬКО
Поняття, зміст та основні ознаки юридичного процесу

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Остап КРАВЧУК
Деякі аспекти юридичних гарантій прав державного службовця під час припинення державної служби за порушення присяги

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Петро ГУЙВАН
Теоретичні питання співвідношення присічних строків та позовної давності

Алеся КЕРУЧЕНКО
Состояние научной разработки вопросов гражданско-правового регулирования предоставления психологических и психотерапевтических услуг

Альбина КОВАЛЬЧУК
Особенности отказа от обязательной доли в наследовании

Ярослав МЕЛЬНИК
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, як особливий суб’єкт режиму цивільної процесуальної безпеки

Олександр ПОНОМАРЕНКО
Перспективи застосування зарубіжного досвіду у сфері правового регулювання споживчого кредитування в Україні

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Danciu FLORIN
The leniency program between public and private enforcement of antitrust law

Ірина ЛУКАЧ
Місце корпоративного права в правовій системі України

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Григорій БУКАНОВ
Особливості правового статусу фахівців сільськогосподарських підприємств

Ольга ДРОВАЛЬ
Деякі аспекти правового регулювання земель водного фонду на території України в радянський період

Антоніна РАДЧЕНКО
Сорт рослин як об’єкт аграрних правовідносин

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Микола ГОСПОДАРЕЦЬ
Кримінальна відповідальність за незаконне полювання

Олександр ПАЩЕНКО
Соціальна обумовленість виділення спеціальних кримінально-правових норм-заборон

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Дмитро КАВУН
Про правозахисний механізм у кримінальному провадженні

Лілія МАТІЄК
Вплив феномену рівноправності на формування повноважень учасників судового провадження в КПК України

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Ірина МАНЖУЛ
Забезпечення енергетичної безпеки ЄС

Лев СТРЕЛЬЦОВ
Охорона авторських прав на комп’ютерні програми в угоді ТРІПС

Валентина ЧАЙКОВСЬКА
Міжнародні зобов’язання України щодо модернізації правового режиму зовнішньоекономічної діяльності відповідно до права СОТ

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag