ISSN 1810-3081

Август 2016 года №4

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Нана БАКАЯНОВА
Роль громадських об’єднань адвокатів у розвитку інституту адвокатури

Наталія БРОВКО
Правосвідомість жителя села як системоутворюючий компонент у виборі способу поведінки

Галина ГЛАДУН
Гносеологія юридичної допомоги в контексті правової соціалізації людини

Ганна ГРІГОРОВА
Ювенальний підхід як методологічна основа ювенальних досліджень в українському праві

Марина ДЗЕВЕЛЮК
Державна політика та функції сучасної держави: до проблеми взаємозв’язку

Ігор ДІОРДІЦА
Детермінація структури суспільства знань структурою його комунікацій

Оксана ЗУБРИЦЬКА
Ціннісне обґрунтування інституту ювенальної юстиції

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Юлія ГАЄВСЬКА
Поняття конституційного механізму реалізації права власності

Юрий ГЕОРГИЕВСКИЙ
Публичное управление территориальной общиной в Украине: конституционно-правовые проблемы реформирования

Людмила КАКАУЛІНА
Конституційно-правові аспекти інституту державних символів

Ігор КОВБАС, Сергій БОДНАР
Деякі проблеми реалізації повноважень органами місцевого самоврядування

Сергій МОРОЗЮК
Конституційна реформа в умовах війни або вирок для реалізації Основного Закону

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр ВОЛОХ
Питання дотримання принципу захищеності персональних даних за законодавством України про адміністративні послуги

С. ДІДЕНКО
Предмет та межі адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні

А. ЖУРАВЛЬОВ
Про прецеденти в адміністративному судочинстві України

Олена МІЛІЄНКО
Проголошення судових рішень як складова принципу гласності і відкритості адміністративного судочинства

Олександр НИЖНИК
Зарубіжний досвід формування та реалізації регіональної політики у сфері вищої освіти та можливість його адаптації в Україні

Олег ПРЕДМЕСТНІКОВ
Функції та повноваження Міністра юстиції України

Олексій ПРОКОПЕНКО
Шляхи вдосконалення кадрового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні

Віталій ПЧЕЛІН
Поняття та значення принципів організації адміністративного судочинства

Олена СУРІЛОВА
Державне управління видобутком нетрадиційного газу

Василь ФАТХУТДІНОВ
Нова кіберполіція у світлі реалізації державної безпекової політики

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Юрій МИХАЛЬСЬКИЙ
Місце права грошового обігу у системі фінансового права

Вікторія ЧАЙКА
Диспозитивність у податковому праві

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр БРАТЕЛЬ
Розвиток учення про процесуальні юридичні факти в юридичній доктрині

Костянтин ЗУБЕНКО
Введення в цивільний оборот рухомих речей, на які поширено правовий режим нерухомості

Ольга КУЛІНІЧ
Об’єктивізація зображення фізичної особи у персонажах художніх творів

Сабріна СИБІГА
Договір новації як правочин (за цивільним законодавством України)

Вадим ЦЮРА
Генеза дослідження інституту представництва у зарубіжній правовій доктрині

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Романа ХОБОР
Международно-правовой опыт регулирования имущественных отношений супругов по брачному договору (на примере законодательства ФРГ и США)

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Александра КОЛОГОЙДА
О правовой природе и субъектном составе акционерных правоотношений

Ірина ЛУКАЧ
Державна реєстрація як засіб впливу держави на здійснення корпоративних прав і корпоративного управління у контексті європейського досвіду

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Гаррі КЛЄРІНІ
Про розвиток законодавчого забезпечення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в Україні

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Христина ЗАВАДА
Система злочинів, що посягають на інтереси України у сфері державної безпеки

Руслана КАРХУТ
До питання відмежування втручання в діяльність судових органів від суміжних злочинів за законодавством Республіки Польща

Юлія КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК
Система принципів кримінально-виконавчої політики України

Марина МИХАЙЛУЦА
Державна таємниця за кримінальним законодавством України та зарубіжних країн світу: порівняльно-правовий аналіз

Роман МОВЧАН
Кримінальна відповідальність за порушення прав на землю за законодавством України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз

Сергей ХАРИТОНОВ
Воинские преступления по уголовному законодательству Украины (признаки и система)

Юрій ЧЕРНЕГА
Характеристика родових ознак підкупу в кримінальному праві України

КРИМІНОЛОГІЯ

Юлія СОЛОМКО
Кримінологічна характеристика особистості злочинця мігранта-іноземця

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Оксана ГРИНІВ
Кримінально-процесуальна компетенція прокурора – процесуального керівника досудовим розслідуванням

Юрій МИРОШНИЧЕНКО
Щодо концепції конвенційної істини в кримінальному процесі

Сергій ПАСЛАВСЬКИЙ
Умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Оксана КАСПРУК
К вопросу об отдельных аспектах правового регулирования международных транспортных коридоров

Валентина ЧУЄНКО
«Європейська криза біженців» як найактуальніша проблема Європейського Союзу

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag