ISSN 1810-3081

Апрель 2017 года №2

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Vladyslav VEKLYCH
Legality requirements and corruption legalization: post-soviet functionality issues

Ростислав ГЕНТОШ
Співвідношення диспозитивного метода правового регулювання та принципу диспозитивності

Віталій ЗАВГОРОДНІЙ
Стан наукових досліджень практики Європейського суду з прав людини та її впливу на юридичну діяльність в Україні

Наталія КАПІТОНОВА
Муніципальні органи правопорядку та правоохоронні органи: аспекти співвідношення

Дар’я КРИЛОВА
Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм

Олександр НАСТАСІЙЧУК
Творча біографія Карла Ларенца: неогегельянство, чинність права, юриспруденція оцінок, методологія правознавства, правильне право і т. д.

Олексій ФАСТ
Верховенство права та правова держава: генеза і співвідношення концепцій

Степан ЦЕРКОВНИК
Українські культурно-освітні інституції Східної Галичини (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століть): історико-правовий аналіз

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Інна БЕРНАЗЮК
Окремі форми участі Президента України у визначенні засад державної політики

Алла КОВАЛЬ, Марина КОБАК
Проблемы правового статуса судей в Украине в контексте европейских стандартов защиты прав человека

Анастасія КОЛИСЕНКО
Функціональна характеристика інституту контрасигнування

Yana LENGER
Axiology of conception of legal collision in municipal law and its resolution mechanism

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Єлизавета БЕЛЕЙ
Публічне правонаступництво органів державної влади

Денис ГУДКОВ
Недоліки та переваги засобів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції»

Ігор ДІОРДІЦА
Оцінка фахівців із кібербезпекияк один із засобів їх формування та підвищення ефективності професійної діяльності

Василь ІЛЬКОВ
Формування методологічної основи дослідження джерел права в адміністративному судочинстві

Людмила КОРНУТА
Отдельные аспекты совершенствования профессиональной подготовки государственных служащих в Украине

Ольга КОСИЦЯ
Актуальні питання вдосконалення законодавства у сфері протидії кіберзлочинності

Віктор МИХАЙЛОВСЬКИЙ
Загальні засади адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні

Анатолій РАДЧУК
Про застосування адміністративними судами заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Victor MUSHENOK
Comparative legal analysis of domestic and foreign systems of local taxation

Сергій НЕФЬОДОВ
Категорія «державні гарантії» в юридичній науці

Ірина ПРИХОДЬКО
Генезис інституту амністії в праві

Руслан РАЧИНСЬКИЙ
Визначення змісту та сутності правовідносин під час адміністрування податків та зборів

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Natalia HRABAR, Olha BALITSKA
The procedure in a case for the trial as a separate stage of civil judicature

Тарас ГРИНЯК
Объем ответственности перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору перевозки груза автомобильным транспортом

Ольга ЗОЗУЛЯК
Правовая конструкция фонда с позиций перспективного законодательства Украины

Ирина ПУЧКОВСКАЯ
Поручительство – договорный способ обеспечения исполнения обязательства

Ростислав СІРКО
Окремі аспекти цивільно- правової відповідальності сторін за договором перевезення вантажів залізничним транспортом за законодавством України

Ірина ФЕДОРИЧ
Поняття і правові наслідки відмови від прийняття спадщини за цивільним законодавством України

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Оксана САФОНЧИК
До питань майнових правовідносин чоловіка та дружини у разі припинення шлюбно-сімейних правовідносин

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ilya KOLOSOV
The types of procedures and labour disputes’ resolution systems: Japanese experience and Ukrainian realities

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Руслан ГОЛЬОНКО
Поняття та функції біосферних заповідників у національному і міжнародному законодавстві: порівняльно- правовий аналіз

Татьяна ЛИСОВАЯ
Особенности восстановления земель как правовой категории

Наталия ПЕТРОВА, Валентина НЕЖЕВЕЛО
Значение государственной поддержки фермерских хозяйств в Украине в сравнении с международным опытом

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Rasim BABANLY
How to achieve consistency in sentencing: Ukrainian point of view

Елена ЛАХОВА
Насильственные действия как признак объективной стороны побоев и истязаний

Анна СОХИКЯН
Признаки уголовного закона как источника уголовного права Украины

Ольга ШИЯН
Проблема кваліфікації нецільового використання бюджетних коштів, що спричинило невиплату встановлених законом виплат

Марта-Марія ЯЦИНІНА
Суб’єктивна сторона службових зловживань

КРИМИНОЛОГИЯ

Галина ДИДКОВСКАЯ
Международная преступность в современных условиях развития общества

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Олександр АНДРУШКО
Про концепції позитивної юридичної відповідальності та їх використання в кримінальному процесі

Василь БІЛОУС
Актуальні питання впровадження повного фіксування судового процесу технічними засобами

Юлія ЗАДОРОЖКО
Допит свідків у кримінальному провадженні, пов’язаному з наданням медичної допомоги

Оксана ИВАНЦОВА
Детерминанты экономической преступности в сфере сахарного производства в Украине

Вадим КОРШЕНКО
Судова телекомунікаційна експертиза як джерело доказів під час розслідування кіберзлочинів

Вадим ЛУШПІЄНКО
Оцінка показань свідка судом у кримінальному процесі України

Сергій ПОЛІЩУК
Предмет посягання під час учинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації

Олександрія СОЛЬОНОВА
Порядок допиту потерпілого під час судового розгляду

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Юлія ДРОЗДОВА
Колективна безпека як інститут права міжнародної безпеки

Микола ТАРАНЕНКО
Щодо питання феномена й сутності гібридної війни в Україні

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag