ISSN 1810-3081

Июль 2017 года №4

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Олег АНДРУХІВ
Правовий статус колоній для неповнолітніх та вирішення проблеми дитячої безпритульності у 1940–1950-х рр.

Ігор ГОРДІЄНКО
Філософсько-правове підгрунтя самообмеження державної влади

Любомир ІЛИН
Проблема діяльності Галицького крайового сеймув історико-правовій науці

Сергій КЛОПКОВ
Особливості трансформації механізму української держави під впливом глобалізаційних процесів

Любов КОРЧЕВНА, Ольга ДЕРГУНОВА
Щодо проблеми визначення права

Юлія МОРОЗ
Зміст і обсяг поняття «орган правопорядку»

Катерина ТРОШКІНА
Становлення і розвиток інституту громадянства в період української революції 1917–1921 рр.

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Тарас ФЕЛОНЮК
Правові основи діяльності місцевого самоврядуванняу Французькій Республіці

Тарас ХМАРУК
Правова природа окремої думки судді Конституційного Суду України

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Руслан БРАСЛАВСЬКИЙ
Принцип пропорційності та принцип заборони свавілля під час застосування адміністративного арешту майна платників податків

Ніна ДАРАГАНОВА
Контрольно-наглядова діяльність у сфері управління охороною праці в Україні

Олександр КАПЛЯ
Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства України

Ксенія МЯСНЯНКІНА
Поняття територіального підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Светлана ШОПТЕНКО
По поводу содержания компетенции правоохранительных органов в сфере административно-юрисдикционной деятельности

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Дмитро ДОРОШЕНКО
Стимулюючі заходи як особливий вид заходів податково-правового примусу: постановка проблеми

Валерія МИРГОРОД-КАРПОВА
Порівняльно-правовий аналіз категорії «фінансова система» у розробках вітчизняних та західних науковців

Сергій ОЧКУРЕНКО
Фактори та ознаки виокремлення фінансового права в системі права

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Артур ГАНЖЕРЛІ
Межі відмови від права власності

Nadiya MILOVSKA
Legal status of the consumer of insurance servicesunder the law of Ukraine

Вадим ЦЮРА
Суб’єкти представницьких правовідносин

Светлана ЯСЕЧКО
Правопорождающие, правоизменяющие, правопрекращающие односторонние сделки с нематериальными благами

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Павел БОЧКОВ
Характеристика философско-правовых взглядов на хозяйственные отношения в мусульманстве

Ігор КИРИЧЕНКО
Поняття правового статусу суб’єктів інжинірингової діяльності та їх види

Valeriia MELNYK
Application of international standards for the regulationof depository and clearing activities in Ukraine

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Марина МАРЧЕНКО
Ґенеза організаційно-правових форм забезпечення соціальним житлом

Катерина ФЕДЧИШИНА
Щодо критеріїв диференціації у праві соціального забезпечення

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Наталья БЕРЕЗИНА
Охотничьи угодья: понятие и юридическая природа

Марина ДЕЙНЕГА
Наукові моделі розвитку взаємовідносин суспільства і природи як базис формування природоресурсного права

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Анастасія АЛЕКСАНДРОВА
Звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від призову за мобілізацією в Україні

Руслан КУБРАК
Соціально-демографічний профіль засуджених осіб із психічними відхиленнямив межах осудності та обмеженої осудності, які відбувають покарання в установах виконання покарань

Дмитро МИХАЙЛЕНКО
Індикатори корупційних правопорушень: поняття, види та можливості використання для цілей кримінального закону

Михайло ПУЗИРЬОВ
Стан дослідження в науці радянського виправно-трудового права проблем виконання та відбування покарань у зарубіжних країнах

Анастасія ТЕРНАВСЬКА
Кримінологічний аналіз сучасного стану суїциду серед засуджених у виправних колоніях України

Світлана ХІМЧЕНКО
До питання криміналізації клонування людини

КРИМИНОЛОГИЯ

Олександр МИХАЛІК
Кримінологічна характеристика особи злочинця-фальшивомонетника в Україні

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Євгеній ДІДЕНКО
Спеціалізована антикорупційна прокуратурата її місце у запобіганні корупції в Україні

Юлія ЛОЗИНСЬКА
Теоретичні основи визначення поняття достовірності доказів у кримінальному провадженні

Ярослав ПАРХОМЕНКО
Заходи забезпечення кримінального провадження та їх співвідношення із заходами кримінального процесуального примусу

Роман ПИСАРЧУК, Олена БІЛІЧАК
Правове регулювання негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми й перспективи удосконалення

Артем ШЕВЧИШЕН
Отримання доказів як структурний елемент доказування у кримінальних провадженнях про корупційні злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Ольга ЄЛІСЄЄВА
Поняття та види міжнародної торгівлі послугами

Володимир ПИЛИПЕНКО
Відповідальність за вчинення воєнних злочинівна виконання наказу

Оксана СТОЛЯР
Міжнародно-правові проблеми визначеннята класифікації «кіберзлочинів»

Iurii USMANOV
International legal regulation of the restrictionof the right to life in armed conflicts

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Виктория КОЛЕСНИК
Роль Европейской комиссии в формировании концептуальных и правовых основ образовательной политики Европейского Союза

Алимэ МАМЕДОВА
Процесс европейской интеграции Турции: основные реформы государственного строя и правовой системы

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag