ISSN 1810-3081

Декабрь 2017 года №6 часть 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Ольга АНТОНОВА
Історико-правові передумови формування стратегічної компетентності на державній службі в Україні

Наталія ЗАГРЕБЕЛЬНА
Теоретичні аспекти професійної риторики прокурора

Віктор ІВАЩЕНКО
Польська модель охорони промислової власності в Східній Галичині в 1923–1939 роках

Юлія ЦУРКАН-САЙФУЛІНА
Сучасні інтерпретації природно-правової доктрини щодо права і влади

КОНСТИТУЦИОННОЕИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Катерина ГОЛОВКО
Предметна систематизація муніципального законодавства України: Виборчий кодекс

Святослав ЛИНДЮК
Щодо відповідальності депутатів місцевих рад

Андрій ПЕТРЕНКО
Загальні збори громадян за місцем проживання: нормативна термінологія

Мирослав ТРЕЩОВ
Удосконалення ресурсного забезпечення місцевих бюджетів: податкові аспекти

Юрій ШВЕЦЬ
Механізм реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я за законодавством зарубіжних країн

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр БЕРНАЗЮК
Історико-правова періодизація розвитку цифрових технологій у праві

Діана ЛІСОВСЬКА
Відповідальність за порушення законодавства щодо тарифоутворення в галузі теплопостачання

Олексій НАВРОЦЬКИЙ
Напрями вдосконалення адміністрування прав дитини в Україні в контексті європейської інтеграції

Ганна САРИБАЄВА
Адміністративне законодавство у сфері охорони здоров’ я: стан кодифікованості

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Андріана БРИГІНЕЦЬ
Правова природа конфіденційної інформації в процесі забезпечення фінансової безпеки держави

Ксенія КОСЯЧЕНКО
Щодо питання про визначення фінансово-правового статусу бюджетних установ і його елементів

Ольга ТИЛЬЧИК
Установлення співвідношення поняття «протидія тінізації економіки» із суміжними правовими поняттями

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Інна АПАЛЬКОВА, Інна ЯНІЦЬКА
Порівняно-правовий аналіз законодавства України та країн Європи

Альона БАХАЄВА
Окремі елементи вад волі та волевиявлення під час укладення правочинів

Олена ОБІХОД
Права й обов’язки сторін договору найму будівлі чи іншої капітальної споруди

ТРУДОВОЕ ПРАВО,ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Юлія ІВАНОВА
Теоретико-правовий аналіз поняття та змісту договору про професійне навчання на виробництві

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Інна БЕРДНИК
Водні ресурси: поняття та загальна характеристика

УГОЛОВНОЕ ПРАВО,УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Андрій АНДРУШКО
Генезис законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти особистої свободи людини (Х–XVIII століття)

Роман КАТОРКІН
Досвід правового регулювання питання ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу окремих країн пострадянського простору

Віталій ОПАНАСЕНКО
Кримінальна відповідальність за злочини у сфері доказування: порівняльно-правове дослідження (на прикладі пострадянських держав)

Вадим ПОДГОРОДИНСКИЙ
Честь и достоинство лица: к вопросу об эффективности уголовно-правовой охраны

Ірина СЕНЬ
Генезис спеціальних норм у пам’ятках кримінального права, які діяли на території України

КРИМИНОЛОГИЯ

Дмитро ОЛІЙНИК
Кримінологічні риси особи митника-корупціонера

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Олександр В’ЯЗОВИЧЕНКО
Міжнародно-правові основи співробітництва компетентних органів під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру

Олександр ЗАЙЦЕВ
Поняття та сутність процесуальної самостійності та незалежності слідчого в кримінальному процесі України

Ольга ПАНЧЕНКО
Предмет доказування в кримінальному провадженні щодо юридичних осіб

Святослав ПОЛЯК
Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів карного розшуку в процесі протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність

Віктор САНДУЛ
Роль інформаційних технологій у розслідуванні військових кримінальних правопорушень

Светлана ШАПУТЬКО
Классификация полномочий следственного судьи по рассмотрению жалоб на решения, действия, бездействие следователя или прокурора в порядке ст. 303 КПК Украины

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Daria IVANOVA
Tendencies of the development of cruise shipping on the Black Sea region

Vadym CHERNYSH, Prem MAHADEVAN
The informational dimension of hybrid warfare

Copyright © 2013-2018.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag