ISSN 1810-3081

Июнь 2018 года №3 том 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Марина ВАСИЛЕНКО, Віта ТКАЧЕНКО
Категорія «правові засади» в методологічній концепції юридичних понятійних утворень

Олег ГАНЬБА
Поняття і специфічні ознаки правових відносин у сфері безпеки державного кордону України

Марина НЕБЕСЬКА
Сфери спільної зовнішньої політики і політики безпеки (CЗППБ) у праві Європейського Союзу

КОНСТИТУЦИОННОЕИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Ауріка ЗАЇКА
Ідея рівності жінки і чоловіка: історичний аналіз (новий час – новітня історія)

Михайло ІЛЬНИЦЬКИЙ
Виборчі технології як форма правореалізації

Руслан ПАНЧИШИН
Основні переваги об’єднаної територіальної громади як форми організації місцевого самоврядування в Україні

В’ячеслав ШАМРАЙ
Конституціоналізм як політико-правова доктринау порівняльно-історичному контексті

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ярослав БУРЯК
Державна реєстрація нормативно-правових актів Львівської облдержадміністрації, що зачіпають права та законні інтереси особи

Олександр ВОЛОХ
Електронне урядування як інструмент розвитку інформаційного суспільства в Україні

Олена ДРАГАН
Окремі питання організації роботи органів прокуратури з представництва інтересів держави в суді під час виконання судових рішень

Владислав КАРЕЛІН
Щодо правового режиму звернень засуджених в умовах проведення операції об’єднаних сил

Олена САВИНЕЦЬ
Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення мобілізаціїЗбройних Сил України

Дмитро СЕРГЕНЮК
Щодо окремих напрямів формування суб’єктами публічного адміністрування безпечного середовища для населення в Україні

Олексій ЦУРКАН
Адміністративно-правові засади післядипломної освіти поліцейських

Ростислав ЩОКІН
Адміністративно-правовий статус місцевих (регіональних) органів публічного адміністрування у сфері освіти

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Роман ПІЧКО
Деякі аспекти страхування в контексті захисту права інтелектуальної власності

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Євгенія АВЕР’ЯНОВА
Судова практика як основа вдосконалення законодавства України у сфері ліцензування господарської діяльності

Микола НИКИФОРЧУК
Поняття та система часових категорій у господарському процесі

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лариса ВЕЛИЧКО
Правове регулювання праці самозайнятих осіб (на прикладі адвокатів і їхніх помічників)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Дмитро ПОПІЙ
Незакінчений злочин як передумова встановлення спеціальної засади призначення покарання

Микола ТАРАНЕНКО, Тетяна КОЛОМІЄЦЬ
Генезис смертної кари на території України

КРИМИНОЛОГИЯ

Світлана ЄРМОЛАЄВА-ЗАДОРОЖНЯ
Деякі аспекти загальносоціального запобіганняявищу перешкоджання службовій діяльностіпрацівників правоохоронних органів

Станислав МОЗОЛЬ
Генезис понятия безопасности в криминологическом контексте

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Іван БОЙКО
Щодо місця специфічних заходів кримінального процесуального примусу в кримінальному провадженні України: питання екстрадиційного провадження

Роман ГРИЦАЄНКО
Удосконалення інституту присяжних: зміна моделі (у світлі законопроектів № 7022 ТА № 7022-1)?

Влада ГУСЄВА
Тактичні й організаційні особливості проведення огляду місця події під час розслідування посягань на життя працівника правоохоронного органу

Руслан КОМІСАРЧУК
Криміналістична технологія в системі юридичної освіти

Дмитро ЛІСНІЧЕНКО
Історія становлення та розвитку інституту вилучення майна в кримінальному процесі України

Василь ЛУЦИК, Роксолана КЛИМКЕВИЧ
Гармонізація кримінального процесуального законодавства Європейського Союзу про статус потерпілих: сучасний стан та напрямки вдосконалення

Юрій ОСАДЧИЙ
Інсценування дорожньо-транспортної події як складова частина способу й обстановки вчинення окремої категорії злочинів

Наталя ТУРМАН
Процесуально-правовий аспект укладення угоди про примирення у кримінальному процесі України

Наталія ЧЕРНЯК, Аліна ГАРКУША
Зупинення досудового розслідування у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваного

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Аліса ГАНДЗЮРА
Концепція «м’якого права» (soft law) у формуванні засад регулювання стратегічного співробітництва

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag