ISSN 1810-3081

Июнь 2018 года №3 том 2

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Вікторія БУРМІСТРОВА
Міжнародні стандарти публічного адмініструванняв системі державно-церковних відносин

Ірина ГРИЦАЙ
Принцип гендерної рівності:вітчизняний досвід і міжнародні стандарти

Євгенія ЛОГВИНЕНКО
Розуміння покарання у правовій думці Античної Греції

Николай НЕСПРАВА
Когерентность демократического правосознанияи православных принципов

Степан СЛИВКА, Олена ЧОРНОБАЙ
Буденна та екзистенціальна методологіяюридичної деонтології

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Дмитро Д’ЯЧКОВ
Реформування організаційних основ прокуратури України: основні напрями та завдання

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Іван ДОРОНІН
Інформаційно-правовий аспектобмежувальних заходів (санкцій)у сфері забезпечення національної безпеки України

Nataliia ZADYRAKA
Public money as a type of public property: administrative and legal regulation

Майя КАЛАНТАЙ
Запобігання та припинення конфлікту щодо визначення митної вартості

Євгеній ПАНІОТОВ
Поняття, особливості адміністративно-правового статусу та повноважень посадової особи Національного центрального бюро Інтерполу України

Юрій ПІЦИК
Напрями протидії кіберзлочинам проти власності

Павло ПОКАТАЄВ
Адміністративно-правове регулювання громадського контролю у сфері містобудівної діяльності

Ганна САРИБАЄВА
Систематизація стратегічних документів про реформу сфери охорони здоров’я

Михайло ТЕРНУЩАК
Особливості розгляду окремих категорій адміністративних справ у контексті уточнення процесуального законодавства

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Лідія ВДОВІЧЕНА
Догматичний метод пізнання фінансового права:бути чи не бути?

Олександр ГАБРИСЬ, Тетяна ШОЛКОВА
Переваги та недоліки майнового оподаткування в Україні

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр БІГНЯК
Окремі теоретико-прикладні проблеми визначення сутностіта захисту корпоративних прав у виконавчому провадженні

Оксана ЗАЛІЗКО
Спортивний спір: поняття і класифікація

Ольга ЛІСНИЧА
Практика Європейського суду з прав людини в контексті захисту прав пацієнтів

Анастасія ЧАЙКОВСЬКА
Запровадження деривативів у діяльність товариств з обмеженою відповідальністю в контексті дослідження правового врегулювання корпоративних конфліктів

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Alona NAICHENKO
Electronic evidence in economic court

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вікторія ГАНЖЕЛО
Щодо проблеми правомірності контролю роботодавця за виконанням працівниками трудових обов’язків

Орест РАНЕВИЧ
До питання реалізації конституційного правана пенсійне забезпечення в Україні

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Ірина ШВИДЧЕНКО
Екологічна шкода – проблеми оцінки та відшкодування за українським законодавством

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Olga US
Qualification of crimes committed in participation according Сriminal Сode of Ukraine

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Ярослав ВАРШАВЕЦЬ
Особливості огляду місця події при вчиненні розбійного нападу під час інкасації грошових коштів

Игорь ГЛИДЕР
Преимущества выделения в структуре судебного разбирательства этапов установления вины обвиняемого и назначения наказания

Ольга КОВАЛЬЧУК
Пред’явлення для впізнання під час розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки

Ольга НІКОЛАЙЧУК
Характеристика слідів неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей як елементу криміналістичної характеристики

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Валентин ВИШНЕВСЬКИЙ
Українське законодавство у сфері проведення розслідування морських аварійних подій: необхідність актуалізації

Богдан МЕЛЬНИКОВИЧ
Перспективи створення особливо вразливих районів у водах відкритого моря

Oleksandra CHUBINIDZE
Basics for universal jurisdiction for commission of grave crimes

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Наталія БЛАЖІВСЬКА
Межі інтерпретаційної діяльності Європейського суду з прав людини

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag