ISSN 1810-3081

Август 2018 года №4 том 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Андрій БАРЧУК
Функціональне призначення надзвичайних законів

Татьяна ИГНАТЕНКО
Международное право и теоретические предпосылки его применения в правовой системе Украины

Ярослав МЕЛЬНИК
Ускладнення в цивільному процесі: проблеми методології, дефекти процесуальної форми, безпека

Наталія ПОПОВИЧ
Конституційні закони: порівняльно-правовий аналіз

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Євген ГОДОВАНИК
Теоретико-методологічні проблеми дослідження ефективності конституційно-правових норм

Arkadii SHVETS
Some conceptual problems of legislation development about forms of activityof local council's deputies in Ukraine

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ельвіра АБДУЛКАДІРОВА
Права та обов’язки патрульних поліцейських України під час розгляду справ

Oleh HUBANOV.
Actual problems of legal regulation of the activity of the center for adaptation of the civil service of Ukraine to the standards of the European Union

Євгенія КЛЮЄВА
Правові аспекти застосування новітніх технологій у функціонуванні транспортних систем

Максим КУШНІР
Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення проходження військової служби

Володимир РЕШОТА
Правова доктрина в системі джерел адміністративного права України

Анна СЛАВКО
Право собственности в условиях действия чрезвычайных режимов: международно-правовой контекст

Юрій ЦВІРКУН
Правова природа та призначення публічної адміністрації: загальнений історіографічний аналіз доктринальних підходів та сучасне її розуміння

Viktoriya
SHYMANOVSKA. Right to privacy of a child in social media

Олександра ШИМОН
Генеза доктринального дослідження та нормативного визначення обмежень і заборон як засобів запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Юлія БЄЛОВА
Підстави захисту прав суб’єкта персональних даних

Євгенія ВАШТАРЕВА
Кондикція: германська модель

Павло ЗАХАРОВ.
Суб’єкти доказування у цивільному судочинстві у справах про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

Ірина ЛУКАСЕВИЧ-КРУТНИК
Структура механізму правового регулюваннядоговірних відносин із надання транспортних послуг

Илья НАСТАВНЫЙ
Международно-правовой опыт регулирования отношений в сфере профессионального спорта

Георгій САМОЙЛЕНКО
Парадигма цивільно-правового регулювання перевезень пасажирів через призму гармонізації законодавства України до законодавства ЄС

Олена СТАЦЕНКО
Розвиток інституту набувальної давності в цивільному праві України

Олександр ТИХАНСЬКИЙ
Функції і призначення інституту врегулювання цивільного спору за участю судді

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Роман ТИМОФІЇВ
Заробітна плата як один із засобів соціального захисту працівника

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Марія КРАСНОВА
Екологічне оцінювання: науково-правові аспекти

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Максим КОРНІЄНКО
Деякі особливості кримінальної відповідальності дітей згідно із законодавством України

Ірина КУШНІР, Юлія СТЕПАНОВА
Інформаційна безпека держави у прикордонній сфері як об’єкт державної зради

Ольга ПОПОВИЧ
Чи є терористичний акт конвенційним злочином?

Зіновія CУХОВЕРСЬКА
Процесуальний порядок скасування або зміни судових рішень на підставах неправильного застосування кримінального закону та невідповідності призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого

КРИМИНОЛОГИЯ

Олена БУГЕРА
Основні концептуальні підходи щодо використання мережі Інтернет для запобігання злочинності

Станислав ФИЛИППОВ
Совместные следственные группы как эффективный инструмент противодействия трансграничной преступности

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Юрій ПАВЕЛКО
Специфіка підготовки до допиту під час кримінального провадження щодо злочинів, пов’язаних із зараженням ВІЛ-інфекцією, іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag