ISSN 1810-3081

Август 2018 года №4 том 2

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Василь ВІКОНСЬКИЙ
Імплементація ідеологічної функції національного права України в міжнародно-правовий контекст

Лариса КОРУНЧАК
Нормативно-правовой договор: синергетические особенности

Дарія МАРІЦ
Інформація як «безтілесна річ»

Анна НАКОНЕЧНА
До питання про взаємовпливи людських потреб, прав людини та позитивного права в другій половині ХХ – на початку ХХІ століть

Ганна ХРИСТОВА
Типи та особливості зобов’язань держави у сфері прав людини

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Марія БЕЗСОНОВА
Право на звернення до міжнародних правозахисних інституцій як елемент конституційно-правового механізму гарантування та захисту прав і свобод людини в Україні

Світлана ОСАУЛЕНКО
Конституційне право громадян на об’єднання в політичні партії та судова практика його захисту: монографічні дослідження

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Анастасія ЛИТВИНЕНКО
Державна реєстрація суб’єктів господарюванняу фінансовій діяльності держави

Леонид ПОДОЛИННЫЙ
Правовое регулирование проверки добродетели прокурора как составляющая обеспечения этических стандартов государственной службы в Украине

Дмитро ПРИПУТЕНЬ
Зарубіжний досвід застосування заходів примусув діяльності Національної поліції України,не пов’язаної з юридичною відповідальністю

Олександр СТАСЮК
Адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади у сфері реалізації правозахисної функції в Україні

Оксана СТРЕЛЬЧЕНКО
Доктринальні засади дослідження етапів обігу лікарських засобів

Олена ТЕРЗІ
Щодо визначення переліку та класифікації об’єктів у сфері охорони здоров’я

Марина ТИТАРЕНКО
Стимули в службовому праві як різновид стимуліву праві і характеристика ознак

Андрій ЧОРНОУС
Інституційні складові національної інформаційної інфраструктури: їх створення та правове регулювання

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Дмитро ГРИГОР’ЄВ
Принцип законності бюджетного контролю

Анастасія ЛЕВЧЕНКО
Контроль за рекламною діяльністю: деякі колізії в правовому регулюванні

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр БОБОШКО
До питання правової природи зміни або розірвання договорів за істотних обставин

Anastasiia KATRENKO
Problematic questions determining category of “interest” in civil law of Ukraine

Анастасія СЄРАЯ
Деякі питання щодо форми довіреності

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Олена ІВАНІЙ
Правове регулювання, переваги та проблеми діяльності з наставництва дітей-сиріт в Україні

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ольга КЛЕПІКОВА
Окремі питання правової організації транспортної системи України як галузевої господарської системи

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Петр МОЗОЛЕВСКИЙ
Принципы и гарантии поощрений работников органов местного самоуправления: теоретико-правовой аспект

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Татьяна КУРМАН
Биотехнологии и устойчивое развитие сельскохозяйственного производства:проблемы правового обеспечения в Украине

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Ольга БУДЯЧЕНКО
Досвід окремих зарубіжних країн щодо законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу

Юлія КОЛОМІЄЦЬ
Модель кримінально-правової ідеології

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Іван БРАТІНОВ
Тактичні та організаційні особливості проведення допиту підозрюваних під час розслідування злочинів, що вчиняються наркозалежними особами

Владлена ПРИХОДЬКО
Криміналістичні обліки департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України

Вікторія РОГАЛЬСЬКА, Олена МИХАЙЛОВА
Отримання речей і документів стороною обвинувачення в кримінальному провадженні за законодавством України

Олена ФЕДОСОВА
Криміналістична характеристика корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Артем ШИЛО
Тяжкість злочину як чинник, що лімітує можливості проведення негласних слідчих (розшукових) дій та допустимість отриманих доказів

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag