ISSN 1810-3081

Январь 2019 года №1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Лариса МАКАРЕНКО
Деякі питання формування правової культури в Україні

Анна МОЧЕРАД
Сутність та ознаки інтерпретаційних правових актів

Богдан НАСТАВНИЙ
Різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: теоретико-правовий аспект

Dmytro SKOVRONSKYI
Medieval judicial rhetoric in comparative analysis

Ірина СКОВРОНСЬКА, Богдана ЮСЬКІВ
Вербалізація термінологічного сполучення «свобода слова» в комунікативній поведінці українців

Наталія ФЕДІНА
Сучасні етапи розвитку української правової системи у сфері захисту прав людини

Владимир ФЕДОРЕНКО
Взаимосвязь патриотизма с моральным и правовым сознанием военнослужащих Вооруженных сил Украины

Олена ЧОРНОБАЙ
Вітчизняна правова аргументація у відстоюванні української національної справи

Tykhon YAROVOI
Specifics of the Asian model of lobbying: the experience of the People’s Republic of China

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Ирина ЗВОЗДЕЦКАЯ
Народные депутаты как основной субъект парламентских процедур

Андрій КІСЛОВСЬКИЙ
Стадії нормотворчого процесу щодо статутів територіальних громад міст в Україні

Роман МАТЕЙЧУК
Реализация контрольных полномочий комитетами Верховной Рады Украины

Світлана ОСАУЛЕНКО
Поняття «об’єднання» та «асоціація» у контексті змісту конституційного права громадян на об’єднання у політичні партії в Україні

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Євгенія АВЕР’ЯНОВА
Органи місцевого самоврядування як органи публічної влади

Анастасія БЕРЕНДЄЄВА
Адміністративно-правові засоби забезпечення ґендерної квоти

Марина БОЯРИНЦЕВА
Деякі питання правового статусу адміністративних суддів

Наталія ДОМБРОВАН, Ірина ТЕСЛЮК
Забезпечення черговими частинами поліції охорони публічної безпеки та порядку

Роман КИХТЮК
Зловживання процесуальними правами в процесі реалізації процесуального статусу позивача в адміністративному судочинстві

Вікторія КЛИНЧУК
До перспектив утворення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту: питання правового статусу

Євгенія КЛЮЄВА, Дмитро ПЕТРЕНКО
Адміністративно-правовий статус морської адміністрації України та її місце в системі органів управління водним транспортом

Наталія КОЛОМОЄЦЬ
Особливості та система засобів адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні

Олександр КРАВЧЕНКО
Охорона комерційної таємниці суб’єктів господарювання від актів недобросовісної конкуренції, комерційного, промислового, економічного шпигунства

Анатолій МАКАРЕНКО
Прийняття попередніх рішень із питань класифікації комплектних обʼєктів згідно з УКТЗЕД

Тетяна МІНКА
Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства

Володимир ПАШИНСЬКИЙ
Досвід публічного управління обороною у провідних країнах НАТО

Мирослав РОМАНЮК
Відповідальність експерта, залученого під час адміністративного процесу (за законодавством України)

Дем’ян СМЕРНИЦЬКИЙ
Сегментація науково-технічної діяльності та розмежування за законодавством в Україні

Анастасія ТОГОБІЦЬКА-ГРОМОВА
Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури в умовах реформування

Оксана ТОПЧІЙ
Види інформаційної безпеки неповнолітніх: новий погляд на усталені підходи

Тетяна ЧЕХОВИЧ
Гарантування принципу рівності перед законом за допомогою адміністративного судочинства

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Михайло ШЕВЧЕНКО
Концептуальні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення первинного фінансового моніторингу публічних діячів та їх фінансових операцій

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Наталія ГОРБАНЬ
Про проблемні аспекти виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

Ігор НІКОЛАЄНКО
Особливості механізму цивільно-правового захисту прав пасажира під час перевезення у міському та приміському сполученнях

Вікторія ОРЗІХ
Умови та механізм застосування аналогії закону та аналогії права в цивільному праві України

Анжеліка ТКАЧУК
Зміст та способи зловживання правами (процесуальної диверсії) у цивільному судочинстві

Інна ЯНІЦЬКА, Інна АПАЛЬКОВА
Забезпечення позову у цивільних справах щодо захисту прав та інтересів дітей

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Катерина ЗАТУЛКО
Щодо поняття та видів господарської діяльності на внутрішньому водному транспорті

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Вікторія БАБАНІНА
Концептуальні засади механізму реалізації кримінального законодавства

Андрій БОРОВИК
Визнання недопустимості доказів через порушення правил підслідності як спосіб ухилення від покарання за вчинення корупційних кримінальних правопорушень

Поліна ЗЕЛЕНЯК
Правове регулювання діяльності суб’єктів профілактики злочинів проти життя та здоров’я дітей

Микола КАРПЕНКО
До питання правового визначення особливого періоду за законодавством України

КРИМИНОЛОГИЯ

Андрій КОВАЛЕНКО
Поняття та принципи кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності: теоретико-правовий аспект

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Володимир ЗАВИДНЯК
Судовий прецедент як джерело права в кримінальному процесуальному законодавстві України

Мария КОВАЛЬ
Планирование расследования пытки

Сергій ЛИСАЧЕНКО
Напрями підвищення ефективності засобів отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні

Юрий МИРОШНИЧЕНКО
Типологическая характеристика системы «криминалистическая тактика»: первое приближение

Олена СМОЛЯНІНОВА
Слідчі ситуації під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів

Володимир ФЕДЧЕНКО, Андрій ЗАХАРКО
Класифікація видів затримання залежно від способу кримінальної процесуальної регламентації

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Николай ТАРАНЕНКО, Николай ТАРАНЕНКО (мл.)
К вопросу первоистоков гибридной войны в Украине

Kostiantyn Hromovenko
The international programmatic legal regulation of the process of higher education in Ukraine

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag