ISSN 1810-3081

Июнь 2015 года №3 том 2

 

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Татьяна МИХАЙЛИНА
Трансформация международно-правового института коллизионных норм в общей теории права

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Марта КРАВЧИК
Загальнотеоретичні підходи до реформування судової влади в Україні на сучасному етапі

Віта ФЕДОРОВИЧ
Загальнотеоретичні підходи до визначення недоброчесної поведінки судді в системі загальнодержавних заходів протидії корупції

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

В’ячеслав ВОЛІК
Розвиток законодавства про міський транспорт у контексті європейського вибору України

Иван КАТЕРИНЧУК
Международный и зарубежный опыт применения информационных технологий в деятельности правоохранительных органов

Анна МІСЬКЕВИЧ
Щодо визначення поняття адміністративних послуг у сфері соціального захисту в Україні

Олена РАДЧЕНКО
Суб’єкти адміністративної відповідальності у сфері забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Валерія ТУЛЯНЦЕВА
Фінансово-правове регулювання діяльності позабюджетних цільових фондів

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Евгения БУЛАТ
Компьютерные программы в контексте развития интеллектуальной собственности

Вікторія ВИЛЕГЖАНІНА
Сторони договору найму (оренди) земельної ділянки

Леся МУЗИКА
Кодифікація та декодифікація: проблемні питання

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Тетяна СТЕПАНОВА
Щодо змісту господарської процесуальної правосуб’єктності

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Тина СЫТНИК
Правовые вопросы планирования использования земель населенных пунктов для размещения зеленых насаждений

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Дмитро ВЄТРОВ
До питання про вік як ознаку суб’єкта порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою (ст. 272 Кримінального кодексу України)

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Володимир МАЛЮГА
Криміналістична сутність та функції взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні

Наталія МИЩИШИН
Щодо інформаційно-аналітичного забезпечення протидії організованій злочинності та корупції правоохоронними органами України

Антон СТОЛІТНІЙ
Прокурорський нагляд: історія, сучасність, перспектива

Дмитро ЧЕТВЕРТАК
Характеристика обстановки вчинення приховування злочинів

Михайло ЩЕРБАКОВСЬКИЙ
Причини та зміст присутності експерта в процесуальних діях

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Анна БІЛА-КИСЕЛЬОВА
Практичні питання суддівського самоврядування в Україні

Алексей ЛУКЬЯНОВ
Силы специальных операций в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира

Ольга МЯКОТА
Международно-правовое регулирование государственной границы Украины со странами-участницами Содружества Независимых Государств

Валентина ЧАЙКОВСЬКА
Про пряму дію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у правовій системі України

Марія ШВАРЦЕВА
Загальна характеристика правових актів парламентської асамблеї Ради Європи

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag