ISSN 1810-3081

Февраль 2016 года №1 часть 2

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Наталія ГРЕНЬ
Переваги присудової медіації для реалізації права на справедливий суд

Ilya KOLOSOV
Philosophical bases of science and branch of labor procedural law

Максим ПІСОВ
До питання «інтеграційний правовий порядок»: поняття, значення та співвідношення з міжнародним правопорядком

Максим САДОВСЬКИЙ
Основні формальні ознаки доктринального тлумачення права

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Анжела ЛЕВЕНЕЦ
Участие иностранцев в осуществлении местного самоуправления государства пребывания (домицилия): европейский опыт и украинские тенденции

Василь ХРОМЕЙ
Свобода праці як важлива гарантія конституційного права на працю

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Софія ДЕМЧЕНКО
Підходи до змісту поняття «інформація»: кібернетичний, філософський, правовий

Дмитро ЗАДАЛЯ
Компетенція органів державної влади у сфері забезпечення охорони громадського порядку в середніх навчальних закладах України

Роман КАЙДАШЕВ
Верховный Суд Украины в инстанционной системе судов административной юрисдикции

Михаил МЕЛЬНИК
Правовое регулирование таможенных режимов: международно-правовые аспекты

Тетяна НАДОБКО
Адміністративно-деліктологічна характеристика правопорушень, що вчиняються у громадських місцях (на прикладі дрібного хуліганства)

Олена ПРЕКРАСНА
Процесуальні форми реалізації правового статусу Державної казначейської служби України в адміністративному судочинстві

Вікторія САВІЩЕНКО
Інвестиції в освіту та науку України: проблеми теорії та практики

Ангеліна ЧЕРНИКОВА
Диференціація процесуальної форми адміністративного судочинства: досвід пострадянських країн

Сергій ЧИРИК
Деякі аспекти сутності внутрішньоорганізаційних принципів адміністративної діяльності патрульної поліції України

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Вадим КАРНАУХ
Модель переддоговірних відносин за проектом спільних підходів (DCFR)

Анастасія МАРТИНЮК
Об’єкт та предмет договору контрактації сільськогосподарської продукції

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Tetiana LUTAK
Criminal law policy infight against illegal handling of special technical means of surreptitious obtaining of information: important emphases

Юлія ТУРЛОВА
Кримінально-правова охорона довкілля у законодавстві країн Європейського Союзу

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Олеся АРСЕНІ
Теоретичні елементи процесуальної діяльності прокурора в досудовому кримінальному провадженні

Наталя ГОЛЬДБЕРГ
Проблеми регулювання конфіденційного співробітництва при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій

Людмила КОВАЛЕНКО
Генезис інституту доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти власності за часів звичаєвого права

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Вероніка ВЛАСЕНКО
Роль фрагментації міжнародного права та процесів глобалізації у становленні екологічної економіки

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag