ISSN 1810-3081

Октябрь 2016 года №5

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Олександр ГРОМОВИЙ
Система злочинів проти моралі за нормами «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.

Валерій КРАВЧУК
Полісуб’єктність громадського контролю у механізмі державного управління

Pavel MELNYK
Criminal law and crime prevention in Ukraine in the first half of the 1980s

Тетяна ТАРАХОНИЧ
Правова ідеологія як внутрішня детермінанта правового впливу

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Наталія АГАФОНОВА
Окремі проблеми забезпечення ефективності конституційної реформи в Україні

Лариса НАЛИВАЙКО, Максим РОМАНОВ
Поняття та ознаки транспарентності в контексті євроінтеграції

Оксана РОСОЛЯК, Ігор ГОНАК
Щодо вимог до кандидатів у народні депутати України в умовах удосконалення діяльності державного механізму

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Сергій БЕЗПАЛЬКО
Проблемні аспекти вирішення адміністративними судами спорів, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган або державна установа, підприємство, організація

Віктор БОГУСЛАВСЬКИЙ
Теоретична модель інформаційної діяльності суб’єктів забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку

Дмитро ВЛАСЕНКО
Адміністративно- правовий статус Національної поліції України

Виталий ГЛУХОВЕРЯ
Министерство внутренних дел Украины в системе правоохранительных органов государства

Олена ЄВМЄШКІНА
Організаційно- нормативне забезпечення системи державного стратегічного планування в Сполучених Штатах Америки

Наталія КОВАЛЕНКО
Обмеження прав людини адміністративно-правовими режимами: аналіз міжнародної практики

Юлія ЛЕГЕЗА
Оскарження результатів діяльності суб’єктів публічного управління сферою використання природних ресурсів

Дарія МАРІЦ
Поняття та зміст інформаційних правовідносин

Юлія ПИРОЖКОВА
Охоронна функція адміністративного права України: поняття, особливості, інтегративні ознаки

Олег ПРЕДМЕСТНІКОВ
Статус і повноваження керівництва територіальних органів Міністерства юстиції України

Олег РЄЗНІК
Роль Служби безпеки України як правоохоронного органу в захисті фінансової системи держави

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Татьяна КОБЗЕВА
Понятие финансовой системы Украины как предмета административно-правового регулирования

Іван ПИСАРЧУК
Удосконалення правових основ діяльності підрозділів Департаменту захисту економіки з виявлення нецільового використання бюджетних коштів службовими особами

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Анна КОНДРАТОВА
Особливості спадкування прав на вклад у банку (іншій фінансовій установі)

Юлия КРИВЕНКО
Правовое регулирование волонтерской деятельности в соответствии с законодательством Украины и Молдовы: сравнительный анализ

В’ячеслав ОЦЕЛ
Поняття та правова природа частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Ольга РОЗГОН
Вплив походження дитини на можливість спадкування: національний та міжнародний аспекти

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Вадим КОВЕРЗНЕВ
Правова природа і склад внутрішньокооперативних відносин

Андрій ЛЯШЕНКО
Особливості господарсько-правового регулювання туристичної діяльності в Україні та в зарубіжжі: досвід євроінтеграції та міжнародного співробітництва

Борис ОРЛЕНКО
Правовое регулирование дилерской деятельности в государствах романо-германской и англо-американской правовых систем

Карина ПОЧИНОК
Історія розвитку та перспективи державних реєстрів в Україні

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лілія МЕЖЕВСЬКА
Відсторонення від посади судді: теорія та практика застосування законодавства

Оксана НОСИК
Умови трансформації кадрових підрозділів органів державної влади України

Денис ПУНТУС
Правовое регулирование массового высвобождения работников по инициативе работодателя: зарубежный опыт

Олена СОКОЛОВА
Зарубіжний досвід правового регулювання оплати праці державних службовців

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Дар’я БЛАВАЦЬКА
Порівняльно-правовий аналіз основ реформування екологічного законодавства України та Польщі

Алла СОКОЛОВА
Правовое обеспечение договора аренды вод

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Ростислав ГРЕНЬ
Виявлення ознак злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

Михайло ПУЗИРЬОВ
Стимулювання правослухняної поведінки засуджених як принцип виконання покарань у Федеративній Республіці Німеччина

КРИМИНОЛОГИЯ

Ніна МІНЯЙЛО
Визначення сутності сучасної організованої злочинності в Україні

Арсен ПОЛІЩУК
Правила протидії корупції і досвід для України: Грузія та Сінгапур

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Василь БІЛОУС
Особливості впровадження в криміналістичну практику безпілотних літальних технологій, апаратів і систем

Володимир ГРИНЮК
Особливості реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні на підставі угод

Роман КАРПЕНКО
Напрями використання спеціальних знань під час розслідування тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми

Тетяна МАТІЄНКО
Соціально-психологічні засади становлення та розвитку поліцейського менеджменту

Ольга ПАСЬКО
Система підготовки майбутніх працівників для національної поліції

Олександр ТРОХЛЮК
Судовий контроль як механізм забезпечення доведення винуватості на стадії досудового розслідування

Наталія ЧЕРНЯК, Аліна ГАРКУША
Процесуальні особливості проведення допиту та пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції за законодавством України

Віктор ШЕВЧУК
Значення тактичних завдань для побудови та реалізації типових тактичних операцій у кримінальному провадженні

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Анна ПРИХОДЬКО
Коренные народы Украины в правовых актах и практике международных организаций

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Назар БЕНЧ
Правова природа європейського ордера на арешт у праві Європейського Союзу

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag