ISSN 1810-3081

Июнь 2017 года №3

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВАИ ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Ольга БАРАБАШ
Правові засоби впливуна негативну поведінку людини

Наталія ВАРЕНЬЯ
Юридичні аспекти забезпечення антитерористичної безпеки ядерних об’єктів

Лідія КАЛЄНІЧЕНКО
Підстави виключення юридичної відповідальності: поняття, ознаки

Дмитро СЛИНЬКО
Поняття й ознаки процесуальних галузей права України

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Інна БЕРНАЗЮК
Окремі проблеми розробки стратегічних актів в Україні: конституційно-правовий аспект

Ганна ЖУРАВЛЬОВА
Стверджувальні дії держави та принцип рівності

Тетяна ТАРАСЕНКО
Особливості законодавчого регулюванняполітичної відповідальності: перспективидля місцевого самоврядування в Україні

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Володимир БРАТКОВСЬКИЙ
Проблемні питання надання відстрочки від призову на військову службу в період мобілізації

Оlena GLIBKO
Some issues of courts consideration of cases on administrative offenses

Алла КОВАЛЬЧУК
Сучасна парадигма фінансово-економічної безпеки

Надія МАКСІМЕНЦЕВА
Типологічні класифікації видів державного управлінняв гірничо-правовій галузі

Ольга СЕЛЕЗНЬОВА, Діана ХРАПКО
Технологічні передумови формуванняінформаційного права: досвід США

Ольга ТИЛЬЧИК
Передумови визначення співвідношення тіньової економіки та корупції в Україні

Oleksandr SHEVCHUK
State drug control: European experience and the possibility of its application to Ukraine

Кирило ЯРОВИЙ
Поняття та ознаки території проведенняантитерористичної операції

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Віталій МАЗУР
Договір у механізмі цивільно-правового регулювання сервітутних відносин

Максим ТКАЧЕНКО
Поняття та сутність договору довічного утримання

Євгенія ФЕСЕНКО
Проблемні питання теорії та практики захисту особистих немайнових прав автора

Дмитро ЯСИНОК
Принцип справедливості як природна складова частина цивільного процесу: історико-правовий аспект

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Сергій ГЕРАСИМЧУК. Нормативно-правовий захист дитини від насильства

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Roman SMOLIARCHUK
Forest as the object of legal regulation in international environmental law (Ukraine as example)

Олексій ЧОНГОВ
Правовий аналіз гірської політики в окремих країнах Європейського Союзу та пострадянських країнах: можливості для проведення гірської політики в Україні

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Віктор БОЯРОВ
Масові заворушення: особливості кваліфікації

Наталія КАРПОВА
Проблемні питання визначення потерпілого від втручанняв діяльність захисника чи представника особи

Катерина КАТЕРИНЧУК
Проблеми причинного зв’язку в злочинах проти здоров’я особи

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Катерина КУРАПОВА
Институт пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам: какие риски он таит

Катерина СЕРЕДА
Штрафні (каральні) санкції норм кримінального процесуального права, що регламентують запобіжні заходи

Сергій ТЕРНОВ, Олексій БЕСКРОВНИЙ
Аналітичне забезпечення плоского моделюваннядорожньо-транспортних ситуацій

Анжеліка ЧЕРКЕСОВА
Проблемні аспекти механізму реалізації обмеження прав і свобод людини під час проведення обшуку

Галина ЧИГРИНА
Електронні документи: залучення спеціаліста до збирання та використання під час кримінального провадження

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Ірина ГОЖІЙ, Ірина СОЛОНЧУК
До питання визнання іноземців безвісно відсутнімичи оголошення їх померлими

Тетяна СИРОЇД
Забезпечення захисту прав співробітників ООН

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag