ISSN 1810-3081

Февраль 2018 года №1 часть 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Василь ДОВГАНИЧ
Консервативна правова ідеологія в програмах і діяльності політичних партій Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століть

Лідія КАЛЄНІЧЕНКО
Система форм державно-правового примусу

Лариса НАЛИВАЙКО, Максим РОМАНОВ
Політичні права внутрішньо переміщених осіб в Україні: реалії та проблемні аспекти

В’ячеслав ПОЛІТАНСЬКИЙ
Правові погляди на український досвідупровадження електронного урядування

Альона РОМАНОВА, Олена ЧОРНОБАЙ
Трансцендентальна природа права

Ірина СКОВРОНСЬКА
Етос, логос, пафос як базові модусисудової риторики античних часів

Дмитро СКОВРОНСЬКИЙ
Давньогрецький період становлення судової риторики

Оксана ТОПЧІЙ
Інформаційно-ювенальна превентологія:теоретичні підстави запровадження

Володимир ФЕДОРЕНКО
Форми буттєвості права та їх впливна морально-правове регулювання поведінки військовослужбовців Збройних Сил України

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Анастасия БАРАН
Теоретический анализ понятия «конституция»

Олександр ЗОЗУЛЯ
Особливості конституційно-правового регулювання статусу комісій Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

Юрій ШВЕЦЬ
Особливості захисту права на охорону здоров’я в Європейському суді з прав людини

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Євгенія ДУЛІБА
Фіскальна функція держави: окремі методи та форми здійснення

Богдана МЕЛЬНИЧЕНКО
Адаптація європейських стандартів публічного управління в соціально-культурній сфері в Україні

Володимир КУРИЛО, Анна ПАХОМОВА
Деякі питання вдосконалення структуриадміністративно-правового регулювання наукової діяльності в аграрній сфері України

Ганна ПИСАРЕНКО
Шляхи підвищення ефективності нормативно-правового регулювання юридичної відповідальності в інформаційній сфері в Україні

Оксана САВЧУК
Понятие и виды административно-правовых средств регулирования трудовой миграции

Oleksandra SHYNKARUK, Filip IVANOV
Concept and features of administrative coercion measures in administrative and delict relations in the sphere of natural resources use and conservation

Євгеній ШУЛЬГА
Теоретико-правові аспекти cтадій адміністративно-деліктних відносин

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Альона ГРОМОВА
Окремі питання недійсності кредитного зобов’язання

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Надія ВОРОНІНА
Окремі питання цивільно-правової відповідальностіза договором страхування

Наталія КОСТОВА
Підходи до вдосконаленняпрофесійних факторів студентів – майбутніх юристів

Олег КУЗЬМИЧ
Правові положення щодо участі третіх осіб під час надання згоди на вчинення правочину

Олег ЛОВ’ЯК, Тетяна ЛОЗОВА
Окремі аспекти обігу криптовалюти в Україні (цивільно-правовий аспект)

Оксана МАКАРЕВИЧ
Ліквідація юридичних осіб і її видиза цивільним законодавством України

Вадим ЦЮРА
Законне представництво як підстава виникнення цивільних правовідносин

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лариса ВЕЛИЧКО
Сфера дії трудового права Українита кодифікаційна діяльність

Марина МИЦАЙ
Понятие, признаки и система источниковпенсионного права в условиях настоящего:научно-теоретический аспект

Іван СЕРВЕЦЬКИЙ, Олена НАЗАРЕНКО
Соціальна адаптація співробітників (працівників) оперативних підрозділів Служби безпеки України після звільнення

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Ігор АЛЕКСЄЄВ
Шляхи вдосконалення правового регулювання пробації в Україні

Аndrii BOROVYK
Comparative-legal characteristic exemption from criminal liability for corruption crimes under the criminal law of Ukraine and under the norms of other countries

Юлия МЕЛИХОВА
Особенности гарантии адвокатской деятельности, устанавливающей запрет на отождествлениеадвоката с клиентом

Олександр ПУСТОВИЙ
Соціально-психологічні чинники дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні

КРИМИНОЛОГИЯ

Олена ЗАІЧКО
Основні риси та класифікація осіб, які вчиняють незаконну порубку лісу

Олександр ОЛІШЕВСЬКИЙ
Заходи протидії пропаганді війни в Україні

Юлія ТАРАСЕНКО
Ставлення українського соціуму в містах концентрації внутрішньо переміщених осіб (переселенців) до проблеми злочинності внутрішньо переміщених осіб (переселенців) в Україні

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Василь БІЛОУС
Повне фіксування судового процесу технічними засобами: стан упровадження та шляхи удосконалення

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Mikele SHCHURBA
The development of macro-prudential supervision after the global financial crisis

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag