ISSN 1810-3081

Апрель 2018 года №2 часть 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Лідія КАЛЄНІЧЕНКО
Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу: поняття та ознаки

Іванна МАЦЕЛЮХ
Нормативно-правове забезпечення церковного судочинства Руської держави

Ольга МІНЧЕНКО
Використання феноменологічного підходу в правових дослідженнях

Альона РОМАНОВА, Олена ЧОРНОБАЙ
Естетична культура правника як складова частина професійного становлення

КОНСТИТУЦИОННОЕИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Валентина ЄГОРОВА
Впровадження інституту конституційної скарги в Україні та міжнародний досвід

Елена ПОЧАНСКАЯ
Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие и критерии классификации

Ірина ТОЛКАЧОВА, Вероніка МОМОТЮК
Конституційно-правове забезпечення безпосередньої демократії в Україн

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ярослава АВРАМЕНКО
Поняття та особливості ринку іпотечного кредитування

Bohdan BERЕSTOK
Main aspects of verification of the activity of the National Guard of Ukraine

Андрій БУЩАН
Системи примусового виконання судових рішень: новий погляд на класифікацію

Андрій ГОДЯК
Деякі аспекти імплементації глави 4 «санітарні та фітосантарні заходи» Угоди про асоціацію

Станіслав ЗЛИВКО
Система управління пенітенціарним напрямком у структурі органів юстиції: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

Mykhailo LYTVYN
The quality of law: proper approach to development of administrative services

Євген МОРОЗ
Участь органів державного фінансового контролю в адміністративно-деліктному процесі: порівняльний аналіз законодавства держав пострадянського простору

Ганна САРИБАЄВА
Державно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я: постановка питання

Олег ЦИГАНОВ
Методологія дослідження адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України

Олена ЧОМАХАШВІЛІ
Правова охорона об’єктів промислової власності у сфері національної безпеки

Дмитро ШВЕЦЬ
Проблеми вдосконалення теоретико-правових засад і практики організації професійної підготовки поліцейського

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Світлана БИЧКОВА, Юрій ПІДЧЕНКО
Порядок ухвалення та проголошення судових рішень у справах окремого провадження

Віталій ГОРДЕЙЧУК
Проблематика визначення торговельної марки як охоронюваного об’єкта правовідносин інтелектуальної власності

Вікторія ДМИТРЕНКО
«Непатентований винахід» і «ноу-хау»: співвідношення понять

Александр КУХАРЕВ
Правовая природа отношений, возникающих в силу завещательного отказа, по гражданскому законодательству Украины

Ганна ЧУРПІТА, Катерина СТОПЧЕНКО
Цивільна юрисдикція суду щодо розгляду справ про оспорювання батьківства та материнства

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Крістіна ВОЗНЯКОВСЬКА
Щодо правових механізмів екстреної підтримки ліквідності банків: досвід України та США

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ольга КОВАЛЕНКО
Забезпечення державними соціальними стандартами сфери охорони здоров’я України у 2017 році

Марина МАРЧЕНКО
Соціальні ризики та соціальне житло

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Анна ДРАГОНЕНКО
Охорона дитини від злочинних посягань як міжнародно-правова проблема

Андрій КЛИМОСЮК
Законодавча конструкція диверсії: реалії та перспективи

Яна КУЛЬКІНА
Особливості визначення суб’єкта злочинного порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (стаття 414 Кримінального кодексу України)

Володимир НАЛУЦИШИН
До питання кваліфікуючих ознак невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу

Тетяна ПАВЛОВА
Актуальні проблеми законодавчого визначення спеціальної конфіскації та її предметів у чинному Кримінальному кодексі України

Альборз ПАХЛЕВАНЗАДЕ
Теоретичне підґрунтя та наукова розробленість проблеми реалізації засади розумності строків на досудовому розслідуванні

Роман СОСКОВ
Правове регулювання запобігання органами прокуратури України злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів

КРИМИНОЛОГИЯ

Віталій КОЗАЧЕНКО
Суб’єкти запобігання хуліганським діянням, вчиненим дітьми

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА<

Христина ГРИЦАК
Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Руслан КОМІСАРЧУК
Епістемологічні основи криміналістики

Дмитро КОПЕРСАК
Особливості здійснення спеціального досудового (заочного) розслідування кримінальних правопорушень

Павло СЕРЕБРЯНСЬКИЙ
Поняття заходів забезпечення безпеки учасників кримінального процесу

Катерина СЛЯДНЄВА
Самостійність та незмінність як диспозитивні засади діяльності прокурора у кримінальному провадженні

Дмитро ЩЕРБАНЮК
Реалізація судовим експертом права на ініціативу в кримінальному провадженні

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Мирослава СІРАНТ
Гармонізації податкового законодавства Європейського Союзу в умовах реалізації Договору про асоціацію України та Європейського Союзу

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag