ISSN 1810-3081

Апрель 2018 года №2 часть 2

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Олександр АНДРУЩЕНКО
Правосуддя, судочинство й конфлікт інтересів, філософсько-правові проблеми співіснування

Аліна БОНДАРЕНКО
Сутність публічно- сервісної держави в механізмі захисту прав і свобод людини й громадянина

Алексей ВОЛОШКО
Волюнтаризм в правовом регулировании продовольственного обеспечения в УССР в 1919 году

Иван ДОРОНИН
Развитие учения о функциях государства в современной юридической науке

Дмитро СЛИНЬКО
Розвиток процесуального права на українських землях в епоху Середньовіччя

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Ярина ГРАБЧУК
Кабінет Міністрів України як суб’єкт наступного конституційного контролю

Олександр ЗОЗУЛЯ
Особливості сучасних конституційно-правових засад організації та діяльності комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України

Микола МАРЧУК
Державний трибунал Республіки Польща як квазісудова владна інституція

Svitlana OSAULENKO
European Court of Human Right’s decisions on freedom of associations (case of the Republican Party of Russia V. Russia)

Тарас ТКАЧУК
Теоретичний дискурс пошуку основних складових частин системи інформаційної безпеки держави

Іван ЧИЖ
«Невипадкові випадковості», що змінюють світ: від кібернетики до синергетики (технології, право, особа, суспільство у світлі сучасних інформаційних викликів)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Ігор КАЧУР
Законодавче врегулювання інституту адміністративної справи в адміністративному судочинстві: досвід пострадянських держав

Віталій КОНДРАТЕНКО
Адміністративно- правові засоби забезпечення права на працю осіб з інвалідністю: система та шляхи розвитку

Ігор ПАСТУХ
Поєднання публічної служби з іншими видами діяльності та конфлікт інтересів

Олег РЄЗНІК
Сутність та структура адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки України

Юрій ЦВІРКУН
До питання реалізації дискреційних повноважень колегіальними суб’єктами публічної адміністрації

Ростислав ЩОКІН
Особливості системи органів публічного адміністрування у сфері освіти

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Андрій ЛОГВИН
Електронне адмініструванняподатку на додану вартість та його складники

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ірина ЗВЯГІНА
Стягнення відсотків під час визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні

Олена КОВАЛЕНКО
Поновлення дієздатності фізичної особи: окремі проблемні аспекти

Надежда МИЛОВСКАЯ
Качество страховой услуги в договорных обязательствах по страхованию

Філіпп РІШ
Майнові права за частиною 7 статті 5 Закону України «Про іпотеку», зокрема «користування» нерухомим майном

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Оксана САФОНЧИК
Класифікація правових наслідків припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України

Денис СИДОРЕНКО
К вопросу о заключении брака с лицом, которое одновременно состоит в другом зарегистрированном браке или гражданском партнерстве, как основании недействительности брака

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Людмила ВАКАРЮК
Принципи правового режиму в трудовому праві України

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Антон КУЛИНИЧ
Просторове планування території міської територіальної громади: правовий аспект

Тетяна СОКУР
Перехід на європейську модель контролю якості та безпечності харчових продуктів в Україні

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Анна ПЛАХОТНИК
Передумови звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, de lege lata

Кристина РОМАНЮК
Уголовная ответственность за незаконное проведение аборта в законодательстве азиатских стран: сравнительно-правовой анализ

Оксана ЧОРНА
Кримінальна відповідальність за невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників в Україні

Светлана ШАЛГУНОВА, Таисия ШЕВЧЕНКО
Критерии разграничения хулиганства с преступлениями против жизни и здоровья личности

КРИМИНОЛОГИЯ

Влада ГУСЄВА
Формування та реалізація тактичного прийому в слідчій практиці

Мария ЕВДОКИМОВА
Криминологическая характеристика личности женщин, совершивших преступления в сфере экономики

Володимир МОКЛЯК
Кримінологічний аналіз кількісних та якісних показників вимірювання терористичної злочинності в Україні

Костянтин ШЕЙКО
Сучасний стан правового регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв в Україні

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Анна БЄЖАНОВА
Проблеми допустимості інформації, отриманої із застосуванням режиму відеоконференції

Віктор ЛИЛИК
Огляд місця події під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами

Роман МУДРЕЦЬКИЙ
Загальні положення подолання протидії судовому розгляду кримінальних проваджень

Григор ТIГРАНЯН
Піратство як спеціальний різновид розбою: кримінально-правова характеристика складу злочину за чинним Кримінальним кодексом України та законодавством окремих зарубіжних держав

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Юрій ГОРДА
Регіональний публічний порядок Європейського Союзу

Андрей КУЛЬКО
Современные проблемы реализации международных договоров, посвященных несудоходному использованию и охране речного бассейна Нигера

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag