ISSN 1810-3081

Сентябрь 2018 года №5 том 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Богдан БЕРНАДСЬКИЙ
«Справа» митрополита Шептицького

Лариса МАКАРЕНКО
Методологічні підходи до визначення поняття й сутності правових цінностей

Yurii MATAT
Subsidiary application of legal rulesas a means to eliminate legislative lacunae

Юлія НАЗАРУК
Особливості набрання чинності правозастосовними актами органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Ірина НАСТАСЯК
Загальнотеоретичний аналіз правової діяльності (в контексті дослідження функційної частини правової системи)

Дмитро СЕЛІХОВ
Земський банк Херсонської губернії як специфічна форма кредитної кооперації України XIX – початку ХХ ст.

Ігор ШУМСЬКИЙ
Норманське розселення та його вплив на суспільний устрій у західній Європі та Київській Русі

Олена ЮРІЙЧУК
Філософсько-правові аспекти розвитку правових культур

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Александр КОНСТАНТЫЙ
К вопросу статуса Конституционного Суда Украины

Світлана ОСАУЛЕНКО
Спеціальні гарантії конституційного права громадян на об’єднання в політичні партії в Україні

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Алла БАШТАННИК
Реалізація державної влади в системі публічного управління: особливості адміністративного регулювання

Сергій ЖУКОВ
Мета, об’єкт і суб’єкти забезпечення доброчесності суддів: адміністративно-правові аспекти

Альона КАЗАНЦЕВА
Елементи механізму державного регулювання у сфері комунальних послуг: адміністративно-правовий аспект

Марія КЛУБАНЬ
Державний контроль у сфері реалізації електронної освіти в Україні

Андрій КОНДРАТЬЄВ
Критерії та показники ефективності норм адміністративного права: теоретико-правовий аналіз

Роман МАКАРЧУК
Щодо питання про правову природу екологічного податку

Олександр МОЗГОВИЙ
Сучасні підходи щодо дослідження адміністративних послуг у діяльності сервісних центрів МВС України

Анатолій НОВАК
Адміністративно-правові засади реалізації національної антикорупційної політики в Україні: особливості нормативного забезпечення

Дмитро ПРИПУТЕНЬ
Проблеми застосування примусу, пов’язаного з притягненням до дисциплінарної відповідальності службовців

Карина РОСТОВСЬКА
Сутнісна характеристика адміністративно-правового механізму формування та реалізації державної антикорупційної політики

Володимир СТОЛБОВИЙ
Основні елементи службових правовідносин в системі Національної поліції як суб’єкта забезпечення національної безпеки України

Олена ТЕРЗІ
Зарубіжний досвід адміністративного управління у сфері охорони здоров’я

Оксана ТОПЧІЙ
Сучасний стан нормативно-правового регулювання підготовки фахівців із кібербезпеки в Україні

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Сергій САРАНА, Олександр ЯЛОВИЙ
Система емісійного права як складова частина фінансового права України

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр АЛІМЕНКО
Представництво інтересів клієнта адвокатом у спадкових справах: порівняльний аналіз законодавства України та Франції

Ірина БОНДАР
Учасники цивільного судочинства у справах, що виникають з особистих немайнових правовідносин

Уляна ГРИШКО
Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом: особливості й істотні умови

Ольга ЖАРКО
Проблемні аспекти визначення відносин співавторства в цивільному законодавстві України

Ганна МАРУНИЧ
Порівняльно-правовий аналіз механізмів запобігання затягуванню цивільного процесу за законодавством зарубіжних країн

Наталія НАВАЛЬНЄВА
Поняття конфіскаційних санкцій у цивільному праві

Владимир СЕНЧУК
Официальные названия государств как объект правовой охраны через призму соглашений об ассоциации с ЕС

Петро СИНЯВСЬКИЙ
Державне регулювання системи притулку в Україні

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Татьяна ШВЫДКАЯ
Злоупотребление монопольным положением в сфере хозяйствования: определение состава правонарушения

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Катерина СЕВАСТЬЯНЕНКО
Правове регулювання оплати праці: міжнародно-правові стандарти

Олександр ШРАМКО
Міжнародний аспект правового регулюваннябезпечних умов праці

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Марина ДЕЙНЕГА
Тенденції формування й розвитку системи природоресурсного законодавства України

Богдан КОВАЛЕНКО
Ґенеза наукових і законодавчих підходів до стандартів як до джерел екологічного права

Олександр ПАТЛАЧУК
Особливості юридичної техніки Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 1991 р.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Микола КАРПЕНКО
Питання змісту родових об’єктів військових злочинів за кримінальним законодавством окремих держав світу

КРИМИНОЛОГИЯ

Юрий ЛЕВЧЕНКО
Анализ некоторых аспектов детерминации незаконной вырубки леса в Украине

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Віталій БАРВЕНКО
Пошук і встановлення джерел доказової інформації під час розслідування екологічних злочинів

Олена ГОНЧАРОВА (КРАЙНІКОВА)
Відмова прокурора від підтриманнядержавного обвинувачення. Історичний аспект

Олексій ОБАЛЬ
Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами: трансформація теорії оперативно-розшукової діяльності та її ролі в розслідуванні злочинів

Олександр ПАНАСЮК
Оцінка судом першої інстанції доказів, отриманих за результатами проведення обшуку, на предмет їх допустимості: окремі проблемні аспекти теорії та практики

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Snizhana OSARCHUK
The reality of victims’ reparations under Article 75 of Rome Statute

Olena CHERNEZHENKO
Instruments of participatory democracy in Ukraineand countries of the European Union

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag