ISSN 1810-3081

Сентябрь 2019 года №5

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Дмитро ВЕРБИЦЬКИЙ
Судовий прецедент: поняття, зміст і види

Олександр КЛИМЧУК
Розвиток розшукової діяльності за часів Козацької доби (1648–1765 рр.)

Юлія КОРНЕЛЮК
Вплив менталітету на формування державно-правової еліти

Тамара МАЗУР
Інституційно-правове забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини у Великій Британії

Айсел ОМАРОВА
Охорона здоров’я дітей в Україні в 1919–1991 рр.

Микола ТАРАНЕНКО, Ілля ЯРОШ
До питання формування тоталітарної системи влади в Україні: політико-організаційний та суспільний аспекти

Людмила ШЕСТОПАЛОВА
Юридико-лінгвістична компетентність правника

Денис ШИГАЛЬ
Різнорівневі порівняння в компаративному історико-правовому дослідженні

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ганна БЛІНОВА
Правове регулювання взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у концепції електронного урядування в Україні

Євген ГЕРАСИМЕНКО
Окремі особливості судового розгляду адміністративних справ щодо статусу біженців

Денис ДЕНИЩУК
Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України як суб’єкта охорони державної таємниці

Наталія ЗАДИРАКА
Межі діяльності публічної адміністрації у відносинах щодо використання публічного майна: тенденції судової практики

Олександр КОНСТАНТИЙ
«Вторинні» джерела права адміністративного судочинства України

Мар’яна КРАВЧУК
Передумови виникнення біологічного тероризму в системі світових суспільно-політичних відносин

Андрій ЛІСНІЧЕНКО
Територіальні громади як суб’єкти адміністративного права України

Микола ПОТІП
Стан методологічного забезпечення дослідження публічного управління у сфері приватизації в Україні

Артур САМОЙЛОВИЧ
Загальна характеристика історичного стану запобігання та протидії корупційним правопорушенням

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Євген РОМАНЕНКО
Деякі питання правового регулювання застосування програмно-цільового методу в бюджетній сфері України

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Владимир ВАТРАС
К вопросу о признаках источников семейного права

Сабіна ДЕМЕНКО
Розвиток правового регулювання зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в радянську добу

Олег КУЗЬМИЧ
Цивільні правовідносини як один із критеріїв визначення третіх осіб у цивільному праві

Ірина ПАНЧЕНКО
Встановлення нотаріусом України особи, яка звернулася за посвідченням договору відчуження нерухомого майна

Валентина СЛОМА
Участь третіх осіб у забезпеченні виконання цивільно-правового зобов’язання

Ольга ЮВЧИЦА
Понятие независимого и беспристрастного суда по законодательству Украины

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Олексій МИХАЙСЬКИЙ
Наукові підходи до визначення поняття сланцевого газу і гідравлічного розриву пласта у світовій та українській практиці

Данило НАЙДА
Загальні засади охорони штучно створених земельних ділянок на землях водного фонду

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Віра ГАЛУНЬКО
Діяльність адвоката під час проведення приватного розслідування в Україні

Катерина МАХНІЦЬКА
Про суспільну небезпеку заборонених предметів, які незаконно тримають при собі засуджені до позбавлення волі в Україні

Владислав РЕБЕЗЮК
Охрана прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства на стадии досудебного производства

КРИМИНОЛОГИЯ

Таїсія ШЕВЧЕНКО, Олександр ВАРБАНСЬКИЙ
Кримінологічна характеристика жіночої злочинності

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Олена КОТОВА
Проблеми накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином

Ірина КУРБАТОВА
Становлення та розвиток органів прокуратури на теренах України: історико-правовий аспект

Анатолій ЯРОВИЙ
Методологічні засади розроблення інституту негласних (розшукових) слідчих дій у сучасному кримінальному процесі України

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Герман ГАЛУЩЕНКО
Альтернативні підходи в питанні вибору іноземного права

Serhii DENYSENKO, Oleksandr ILCHENKO
International and legal aspects of simplification and harmonization of customs procedures in the field of international trade in the European Union

Юлія ЄФІМЕНКО
Повноваження та статус капітана морського торговельного судна в питанні охорони навколишнього морського середовища

Леся ТИХОНЧУК
Міжнародне правове співробітництво України з Бельгією, Великобританєю, Китаєм – шлях до успішної інвестиційної діяльності

В’ячеслав ТИЛЬЧИК
Типологізація спору в сфері публічно-правових відносин у контексті новел кодексу адміністративного судочинства України

Костянтин ГРОМОВЕНКО
Міжнародні стандарти вищої освіти та міждержавний конфлікт в Україні

Любов ТОКМІЛОВА
Особливості набуття статусу учасника адміністративного судочинства

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag