ISSN 1810-3081

Январь 2020 года №1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Iryna BUZHYNA, Maksym IMERIDZE, Olena YEFREMOVA
Legal aspects of activity of inclusive education enterprises in Ukraine

Юрій ДРЕВАЛЬ, Світлана ГОЦУЛЯК, Леонід ЛІНЕЦЬКИЙ
Демократична нарада та «українське питання» у вересні 1917 року

Олена КОЗИНЕЦЬ, Карина МЕНДЖУЛ
Історична школа права: загальна характеристика та представники

Олена КРИШЕНЬ, Віталій ШЕВЦОВ.
Соціальна компетентність депутатів місцевих рад України як чинник успіху євроінтеграційних змін

Ганна ОГНЕВ’ЮК
Принцип правової визначеності в працях зарубіжних учених

Дмитрий СЕЛИХОВ
Правовое регулирование системы продажи ипотеки в государственных и акционерных земельных банках Украины на рубеже ХІХ–ХХ вв.

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Ірина АЛМАШІ
Правові засади реалізації права фізичної особи на донорство органів в Україні

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Дмитрий БУЛАТИН
Организационно-штатная структура Национальной полиции Украины как субъекта осуществления превентивной деятельности

Неля ГУТЬ
Функції судової гілки влади, адміністративних судів та адміністративного процесу (порівняльна характеристика)

Анастасія ЛАВРЕНКО
Законодавче регулювання дискреційних повноважень органів місцевого самоврядування та шляхи його вдосконалення

Віктор ЛЕЩИНСЬКИЙ
Система принципів дозвільної діяльності у сфері містобудування

Дмитро МУЛЯВКА
Концептуальні засади підвищення правової культури приватної детективної (розшукової) та недержавної охоронної діяльності

Оксана ПОШТАРЕНКО
Генезис адміністративної відповідальності за вчинення насильства щодо фізичної особи в Україні

Михайло ТЕРНУЩАК
Щодо питання співвідношення категорій «адміністративний процес» та «адміністративна процедура»

Сергій ФЕДЧИШИН
Релігійна нейтральність як принцип державної служби в Україні

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Petrо GUYVAN
Temporary manifestations of legal determination in private European law

Володимир ПОГРЕБНЯК
Роль і значення легітимації юридично вагомих обставин у ході первісного виникнення права інтелектуальної власності

Наталія СТАСІВ
Генезис примусового виконання рішення третейського суду

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Тетяна ГУДІМА
Цифрова валюта центрального банку: особливості впровадження та вплив на грошово-кредитну політику

Oleksandr KOVALYSHYN
Corporate governance systems: comparative aspect

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Олена РИМ
Рішення Суду ЄС як джерело трудового права Європейського Союзу

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Татьяна КУРМАН
Агросфера как системообразующая категорія аграрного права

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Владислав БЕРЕЖНЮК
Загальні критерії індивідуалізації покарання під час його призначення за Кримінальним кодексом України

Віра ГАЛУНЬКО
Проблеми застосування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» та шляхи їх усунення

Наталя ДМИТРЕНКО
Протидія правопорушенням військовослужбовців: досвід зарубіжних країн

Марія КІКАЛІШВІЛІ
Місце стратегії у протидії корупційній злочинності

Людмила ОСТАПЧУК, Дарія КЛОЧАЙ
Кримінально-правові наслідки вчинення кримінальних проступків

КРИМИНОЛОГИЯ

Наталія МАСЛОВА
Кримінальний радикалізм як елемент політики ідентичності

Юлія РЕНЬ
Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють приховування злочинів

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Інга КАЛАНЧА
Електронний сегмент у кримінальному процесуальному законі Молдови

Олег ЛУГОВИЙ
Правове регулювання протидії рейдерству в Україні

Юлія ЦИГАНЮК
Системність науки кримінального процесу України

Станіслав ЧЕРНОБАЄВ
Міжнародні стандарти ефективного досудового розслідування

Kostiantyn HROMOVENKO
International legal standards of higher education and governing practices of Ukraine

Олена СИНЬКЕВИЧ
Цінності та принципи сучасного українського конституціоналізму

Мирослава СІРАНТ
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

Антон Чуб
Адміністративна юстиція як гарантія захисту суб’єктивних публічних прав: історія розвитку та становлення в Україні

Терещук В. С.
Щодо питання визначення правового режиму земель морського транспорту

Володимир НІКІФОРЕНКО
Імплементація норм міжнародного права та міжнародних механізмів охорони та захисту державних кордонів у національне законодавство

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Володимир ПЛОХИЙ
Адміністративно-правовий режим поводження з техногенними відходами: постановка проблеми

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag