ISSN 1810-3081

Август 2015 года №4 том 1

Загрузить номер одним файлом

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Ольга ГРЕЧКО
Європейський досвід конституювання принципів територіального устрою

Дмитрий ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Международно- правовые стандарты реализации принципа независимости прокуратуры

Юрій КИРИЧЕНКО
Права національних меншин в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання

Сергій ПЕТРОВ
Вимоги до етичної поведінки працівників прокуратури: європейський досвід для України

Григорій САЛІВОН
Напрями вдосконалення правової регламентації дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови за рішенням відповідної ради

Ірина СРЕДНИЦЬКА
Щодо проблеми співвідношення народної законодавчої ініціативи й інших форм безпосередньої демократії

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Сергій АНТОНЕНКО
Моделі побудови єдиної загальнодержавної системи правової інформації в Україні

Галина ЄРКО
Засоби державної фінансової підтримки: проблеми визначення

Ярослав ЛИСАК
Проблеми адміністративно-правового забезпечення підготовки військовослужбовців збройних сил України до участі в миротворчих операціях

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Наталия КОЛЯДИНА
Злоупотребление правом на иск: понятие и пути преодоления

Маргарита КУЛИК
Правові засоби захисту прав інвесторів при недобросовісній емісії бездокументарних цінних паперів

Мария МОРДОВЕЦ
К вопросу об определении понятия авторского договора

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Ярослав МЕЛЬНИК, Юлія МЕЛЬНИК, Марія МЕЛЬНИК
Дефініційні особливості оцінної категорії «любов» і її місце в системі сімейного права

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Анастасія БАБІЙ
Одностороння відмова від господарського зобов’язання (договору), не пов’язана з порушенням його умов

Володимир ПЕТРОВ
Про поняття відстрочки й розстрочки виконання рішення господарського суду

Андрій СМІТЮХ
Акція як символічний оборотоздатний об’єкт прав

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Свiтлана ПЕТРЕЧЕНКО
Пoнoвлeння нa poбoтi як cпociб зaхиcту тpудoвих пpaв і зaкoнних iнтepeciв пpaцiвникiв

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Юлія КРАСНОВА
Теоретико-правові засади екологічного ризику

Денис МІКУЛІН
Поняття й види правопорушень, пов’язаних із тимчасовим користуванням лісами, в Україні

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Катерина ДАНЧЕНКО
Проблемні питання кримінально-правової політики у сфері покарань за злочини проти територіальної цілісності держави

Олександр КОЗЛЕНКО
Детермінанти злочинів, пов’язаних із обігом порнографічних предметів

Наталья НАУМЧУК
Особенности субъекта и субъективные признаки состава преступления, связанного с умышленным введением в оборот (выпуском на рынок) опасной продукции (статья 227 Уголовного Кодекса Украины)

Елена СИРОТЮК
О допустимости уголовно-правового поощрения как способа предотвращения коррупции

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Наталья АХТЫРСКАЯ
К вопросу об электронных доказательствах в уголовном процессе Украины

Іван КАЙЛО
Нормативно-правове закріплення інституту допустимості доказів у кримінальному процесуальному законодавстві України

Анатолій ЛАЗЕБНИЙ
Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти громадського порядку

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Iryna POKORA
International carriage of goods by sea: some matters of regulation

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Олена МОГИЛЬЧУК
Деякі питання становлення зовнішньополітичної функції Європейського Союзу в його історичному аспекті

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag