ISSN 1810-3081

Июнь 2016 года №3

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Богдан БЕРНАДСЬКИЙ
Використання перлюстрації в забезпеченні державної безпеки в роки Першої світової війни

Лусине ВАРДАНЯН
Прижизненное донорство: некоторые вопросы правового регулирования

Олександр ВОЙТАНОВИЧ
Генеза осмислення правової ідеології в сучасній юридичній науці

Василий ГОРБАЧЕВ
Внесение прокурором в суд обвинительного акта без проведения предварительного следствия как способ возбуждения уголовного преследования в Российской империи

Олена ІВАНЕНКО
Вплив глобалізаційних процесів на джерела приватного права

Юрій КІЗІЛОВ
Напрями вдосконалення проходження державної служби в Україні в умовах її модернізації

Людмила МІХНЕВИЧ
Кримінально-правові дослідження в радянській Україні (1920–1930 рр.)

Вікторія ПАЛАМАРЧУК
Розвиток теорій походження правового режиму державної території

Леся ПРУДИУС
Розробка стандартів підвищення кваліфікації публічних службовців в умовах європейської інтеграції України: правові засади

Svitlana RUDOVSKA
Models of public policy-making cycle: role and place of public consultation

Юлія ЦУРКАН-САЙФУЛІНА
Філософія права Нового часу та раціоналізація владних засад права

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Анна ЖУРАВЛЕВА
Конституционные аспекты принципа равенства между мужчинами и женщинами: Украина и европейский опыт

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Інна БОЛОКАН
Особливості вияву різних форм реалізації норм Закону України «Про звернення громадян»

Євген ВАНДІН
Правове регулювання антикорупційної діяльності в Україні

Ірина ВОРОНЕЦЬКА
Забезпечення органами опіки та піклування отримання повної загальної середньої освіти дітьми-сиротами й дітьми, позбавленими батьківського піклування

Олексій ДРОЗД
Розвиток державної служби в Україні з часів існування СРСР по теперішній час

Ігор КОРОПАТНІК
Мета і принципи взаємодії Збройних Сил України та громадянського суспільства

Олександра МУСІЄНКО
Адміністративно-правові заходи запобігання виникненню корупційних ризиків в органах виконавчої влади

Олена СЕМЕНІЙ
Публічна адміністрація: шлях розвитку й ефективне функціонування через здійснення адміністративного розсуду

Сергій СКВОРЦОВ
Принципи здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

Ольга СТУКАЛЕНКО
Історичні та правові передумови виникнення і становлення будівельної галузі на території України

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Еліна КОСОВА
Проблеми впровадження міжнародних фінансово-правових стандартів Рахунковою палатою України

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ілля БУТ
Особливості розгляду цивільно-правових спорів третейськими судами в Україні

Наталія ДАВИДОВА
Освітнє право в Україні та США: сучасність і майбутнє

Светлана КЛЕЙМЕНОВА
Правовая характеристика медицинских услуг

Дмитро ЛИТВИН
Нормативно-правове забезпечення реалізації права на житло працівників органів внутрішніх справ

Mariana РLENIUK
Legal facts in the doctrine of civil law

Інна РИБКА
Передумови розвитку механізмів цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною

Віталій СТАВИЦЬКИЙ
Місце договору про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном у системі цивільно-правових договорів

Олег ТКАЧУК
Концепт глобализации гражданского процесса: генезис и современные практики

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр ХЛОПЕНКО, Володимир ІГНАТЕНКО
Способи та форми структурування угод M&A

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Тетяна КОНДРАТЮК
Європейські й національні стандарти формування екологічної мережі України

Кристина РИБАЛКА
Особливості контролю за станом земель запасу в Україні

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Володимир ВОРОНА
Поняття спеціальних засад призначення покарання

Олег КРАВЧУК
Актуальні питання взаємодії експертної служби Міністерства внутрішніх справ України з правоохоронними органами

КРИМИНОЛОГИЯ

Карина БОЧАРОВА
Види вандалізму та їх класифікація

Олексій КРИЖАНОВСЬКИЙ
Органи внутрішніх справ як суб’єкт запобігання окремим злочинам службових осіб у сфері підприємницької діяльності

Ірина ЛУБЕНЕЦЬ
Кібернасильство (кібербулінг) серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Сергій РАШЕВСЬКИЙ
Класифікація особи наркозлочинця

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Олександр ВИНОКУРОВ
Проблеми реалізації права захисника на конфіденційне побачення з підозрюваним

Богдан КАЧМАР
Щодо питання про осіб, які потребують забезпечення безпеки в кримінальному провадженні

Дарія ЛАЗАРЕВА
Правова природа вилучення матеріальних об’єктів при затриманні уповноваженою службовою особою

Andrey LAPKIN
Some problems of prosecutor and preliminary investigation bodies cooperation under the new Сriminal procedural code of Ukraine

Богдана СТЕЦИК
Спосіб учинення незаконної лікувальної діяльності

Микола ТАХТАРОВ
Юридична сутність підготовчого провадження у кримінальному процесі України

Ирина ТИМЧЕНКО
Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями при расследовании умышленного выпуска на рынок Украины опасной продукции

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Едуард КУЗЬМІН
Право збройних конфліктів неміжнародного характеру: основні етапи кодифікації та прогресивного розвитку

Євген ПОПКО
Економічні перспективи для України від Угоди про асоціацію з Європейським Союзом

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Ярослав КОСТЮЧЕНКО
Вопросы онтологии ассоциации в доктрине Европейского Союза

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag