ISSN 1810-3081

Октябрь 2017 года №5

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Ростіслав БОТВІНОВ
Структура і завдання публічної служби особливого призначення в Україні

Ганна ЄРМАКОВА
Взаємовплив релігії і права в сучасному світі

Аліса КЛАДЧЕНКО
Розвиток громадських інституцій у сфері антикорупційної діяльності

Анатолій КОРШУН
Розвиток в Україні електронного правосуддяв контексті взаємодії суду та інститутів громадянського суспільства: теоретико-правова характеристика

Христина КУХАРЧУК
До питання оплати праці в органах прокуратури Другої Речі Посполитої

Наталія РАДАНОВИЧ
Непротиправність як основа формування загальнодозвільного юридичного регулювання: теоретична характеристика

Маргарита СЕРДЮК
Юридические аспекты управления качеством онкологической помощи и внедрения страховой медицины в Украине

Наталія СОРОКІНА
Доброчесність як необхідний морально-етичний складник діяльності публічного службовця

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Катерина ГОЛОВКО
Нові дослідження систематизації муніципального законодавства України

Ярослав ЄДИНАК
Організація управління районами в містах: досвід Польщі для України

Ганна САРИБАЄВА
Техніка систематизації законодавства: постановка проблеми

Анна СВЯТНЕНКО
Європейська практика застосування актів про мирні збори

Валерій ШАПОВАЛ
Роль прокурора у забезпеченні конституційного права громадян на правничу допомогу

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Олександр КАПЛЯ
Активна роль суду як принцип адміністративного судочинства

Наталія ЛЕСЬКО
Захист дітей від насильствав освітньому середовищі України

Євген САМУСЬ
Функції та повноваження органів системи міністерства внутрішніх справ України у сфері технічного регулювання

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Михайло ДУМЧИКОВ
Використання досвіду країн ЄС у побудові якісної податкової системи

Юлія МАНДРИЧЕНКО
Зарубіжний досвід законодавчого врегулювання гарантій діяльності вищих органів фінансового контролю

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Ігор АНДРОНОВ
Зміст судової ухвали як окремого процесуального документа в цивільному процесі

Надія ВОРОНІНА
Цивільно-правове регулювання страхуванняв туристичній діяльності

Максим МАЙКА
Общая характеристика правоотношений по надзору и контролю на стадии исполнения определения судав гражданском процессе Украины

Ольга ПАНЧЕНКО
Гражданско-правовая ответственность полиции охраны Национальной полиции Украины за нарушение договорных обязательств

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Марія МЕЛЬНИК
Види та специфіка оборотоздатності нерухомого майна для набуття дитиною його у власність припиненням аліментних зобов’язань

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Ірина ЦИМБАЛА
Підстави та передумови захисту трудових прав

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Євгенія ВЕЧЕРОВА
Інституціоналізація нормативності кримінального права в контексті проблематики конституційності чинного КК України

Денис ГОЛОБОРОТЬКО
Законодавче забезпечення становлення та розвитку інституту священнослужителів (капеланів) у кримінально-виконавчій системі України

Ганна РЕЗНІЧЕНКО, Оксана ГРИТЕНКО
Деякі проблеми виконанняі відбування покарання у виді арешту

КРИМИНОЛОГИЯ

Олексій АРТЕМЕНКО
Кримінологічна характеристика особи злочинця-військовослужбовця, який порушив порядок проходження військової служби в Україні

Олена ТКАЧОВА
Формування особистості агресивного злочинця: постановка проблеми

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Денис АНДРЄЄВ
Зброя: криміналістичний та кримінально-правовий аспект

Роман БАБЕЦЬКИЙ
Оперативно-розшукове забезпечення захисту свідків, які беруть участь у кримінальному провадженні

Тетяна ВОЛОШАНІВСЬКА
Право на практичну та ефективну правову допомогу як складова частина права на захист у кримінальному провадженні

Гульзіра ІСКЕНДЕРОВА
Угоди в кримінальному провадженні України та Сполучених Штатів Америки: порівняльно-правовий аспект

Владлен ПЕРЛІН
Криміналістична характеристика самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи

Олена ПИЛИПЕНКО
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування незаконної порубки лісу

Наталія СПОДАРИК
Організація взаємодії підрозділів Національної поліції України з державними органами та громадськістю щодо запобігання насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи, що вчиняються студентами вищих навчальних закладів

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Людмила ГРИЦАЄНКО
Допустимі обмеження свобод внутрішнього ринку Європейського Союзу в практиці Суду ЄС

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag