ISSN 1810-3081

Ноябрь 2021 года №1

Загрузить номер одним файлом

КОНСТИТУЦИОННОЕИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Аліна ЛЕВЧЕНКО
Гарантії забезпечення конституційного права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції в умовах надзвичайного стану в Україні: проблеми та шляхи вирішення

Армен НЕРСЕСЯН
Дозвіл на зброю в контексті забезпечення конституційного права людини на самозахист

Лілія НІКІТЕНКО, Богдана ДОВГАНЬ
Ключові питання реформи децентралізації влади в аспекті об’єднання територіальних громад

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Daniel CRISTEA
Unele abordări empirice privind aplicarea Regulamentului UE 2016/679 de protecţie a datelor cu caracter personal

Іван ПАЛАМАРЧУК
Щодо забезпечення механізму при реалізації «внутрішнього» публічного правонаступництва

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Вікторія ПАНЧЕНКО
Організаційно-правові питання щодо дисциплінарної відповідальності арбітражних керуючих в Україні

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Igor BÂCU, Adelina BÂCU
Protecția persoanelor prin intermediul măsurilor de ocrotire judiciară

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Дем’ян СМЕРНИЦЬКИЙ
Формування громадського суспільства: ринкові відносини як чинник розбудови

УГОЛОВНОЕ ПРАВО,УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Larisa BUGA
Unele referiri cu privire la influența comportamentului victimei asupra răspunderii penale

Victor GUȚULEAC, Tatiana ICHIM
Respectarea principiului legalității în procesul activității polițienești – condiție de bază a aplicării juste a constrângerii statale

Костянтин ОРОБЕЦЬ
Оціночні поняття у кримінальному праві: аксіологічний підхід

КРИМИНОЛОГИЯ

Alexandra TIGHINEANU, Mirela TIGHINEANU
Abordări conceptuale cu privire la criminalitatea „gulerelor albe”

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Александр БАБИКОВ
Ключевые проблемы правового регулирования противодействия коррупции в уголовном процессе Украины, пути их решения

Олена ГАРАСИМІВ, Олена РЯШКО
Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія у кримінальному провадженні

Галина КУЧЕРУК
Питання визначення поняття кримінального провадження, що містить відомості, які становлять банківську таємницю

Олексій МЕТЕЛЕВ
Проблемні аспекти оформлення протоколу про проведення зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж

Ельвіра ОРЖИНСЬКА
Криміналістична характеристика кримінального правопорушення: поняття та практичне значення

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag