ISSN 1810-3081

Февраль 2014 года №1

Загрузить номер одним файлом

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА; КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Mihai CORJ
Un alt punct de vedere asupra hotărоrii curții constituționale nr. 36 Din 5 decembrie 2013

Gheorghe COSTACHI
Libertatea de exprimare: conţinut juridic, garanţii şi restricţii

Ирина АНТОШИНА
Информационная функция права как общеправовая функция

Михайло ГОРОДНІЙ
Типологічні особливості індуського права в контексті акультураційних процесів

Леонтій ДЯЧУК
Інститут розлучення у ранньовізантійському законодавстві доби Antejustiniani

Дмитро ЗАБЗАЛЮК
Політико-правові аспекти становлення Орденів Госпітальєрів і Тамплієрів у добу хрестових походів

Ірина МІМА
Аксіологічне значення християнсько-правових традицій для правової системи України

Єгор НАЗИМКО
Історичний метод та проблеми періодизації історії розвитку інституту покарання неповнолітніх

Татьяна ПОДОРОЖНАЯ
Конституционность нормативно-правовых актов: теория и практика правового регулирования

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Світлана АСТІОН
Вдосконалення правового регулювання міжбюджетних відносин в Україні в сучасних умовах

Людмила БАТАНОВА
Завдання провадження у справах про порушення митних правил: проблеми реалізації та процесуального закріплення за митним законодавством України

Katherine MUZYKANT
Citizenship, princples of rights and liberties, basic rights and duties of juveniles and their guarantees as the main elements of their administrative and legal status

Алла НЕСТЕРЕНКО
Место финансов страхования в финансовой системе государства

Sergei GRECHANYUK, Pavel PARKHOMENKO
Classification of administrative offenses for driving vehicles

Сергій САЄНКО
Український контекст нормативної стратифікації адміністративного права, моралі, релігії та звичаїв

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Євген БІЛОУСОВ
Історія формування господарсько-правових засобів забезпечення економічної безпеки

Maksim LEGENCHENKO
European experience of communal property management

Маркіян МАЛЬСЬКИЙ
Проблеми здійснення виконавчого провадження щодо рішень судів чи інших юрисдикційних органів, винесених в іноземній державі, як інституту транснаціонального виконавчого процесу

Виталий ОЛЮХА
Стимулирующие возможности хозяйственно-правовых средств на примере капитального строительства

Галина УЛЬЯНОВА
Плагиат в сфере промышленности

 

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag