ISSN 1810-3081

Февраль 2017 года №1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Ірина АЛЄКСЄЄНКО
Проблеми розвитку інституту держави в умовах глобалізації

Ганна ДІЧКО
Медичні правовідносини як предмет регулювання медичного права

Андрей ОСАУЛЕНКО
Пенитенциарное законодательство Украины и Республики Молдова: сравнительно-правовой аспект

В’ячеслав ПОЛІТАНСЬКИЙ
Загальна характеристика становлення й розвитку інформаційного суспільства

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Інна БЕРНАЗЮК
Конституційно-правовий статус передвиборчої програми політичної партії й кандидата в народні депутати України

Руслана КОЦЮБА
Конституційно-правове регулювання засад ядерної політики України

Оксана СОРОКА
Проблеми вдосконалення конституційно-правового забезпечення права людини на розвиток в Україні

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Віра ГАЛУНЬКО
Відповідальність слідчих поліції за корупційні діяння

Антон ГАРКУША
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы как субъект управления в сфере государственной службы: историографический обзор

В’ячеслав ГАРКУША
Особливості проваджень у справах про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Віталій ГЛУХОВЕРЯ
Напрями протидії корупції в системі Міністерства внутрішніх справ України в контексті сучасної антикорупційної стратегії

Ігор ДІОРДІЦА
Освітні стандарти підготовки фахівців із кібербезпеки

Аріна ЗАЄЦЬ
Освітні форми правового виховання в сучасній Україні

Viacheslav KASHKA
Legal status of participants of legal relations on circulation and processing of personal data

Карина РОСТОВСЬКА
Поняття і зміст адміністративної діяльності Національного антикорупційного бюро

Тетяна ЦИБУЛЬНИК
Удосконалення нормативно-правових засад протидії рейдерству

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Наталія Д’ЯЧКОВА, Федір ТУЧИН
Зобов’язально-правові права на житло під час здійснення опіки над майном

Віталій ЗАБОТІН
Форми надання правової допомоги в цивільному судочинстві України

Олена КОРОТУН
Правозастосовна діяльність суб’єктів державної влади у сфері антимонопольного регулювання

Алина ЧАНЫШЕВА
Дополнительные обязательства, возникающие после прекращения основных обязательств

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Наталя ЗАГОРОДНЯ
Теоретичні підходи до визначення поняття й видів джерел господарського процесуального права України

Татьяна СОРОКИНА
Правовая характеристика класса заведений ресторанного хозяйства. Ресторанный гид Мишлен (guide Michelin/ le gide rouge) и не только

Ольга ЯСИНОВСЬКА
Поняття й сутність державних господарських об’єднань

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тетяна ВАХОНЄВА
Критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності

Татьяна ЗАНФИРОВА
История становления свободы труда в Украине и зарубежных странах в период с XVIII по XIX века

Тетяна КОЛЄСНІК
Теоретико-методологічні засади забезпечення дисципліни праці в ринкових умовах

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Ілля КАРАКАШ
Право власності та правова охорона територій і об’єктів природно-заповідного фонду України

Олена МАЛОХЛІБ
Проблемні питання виникнення земельних прав житлово-будівельних кооперативів

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Аліна ГАРКУША
Об’єкт складу злочину, передбаченого статтею 126 Кримінального кодексу України

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Ірина ВЕГЕРА-ІЖЕВСЬКА
Проблемні питання забезпечення права на недоторканність житла під час проведення обшуку

Максим ГРЕБЕНЮК
Візуальна психодіагностика об’єктів професійної уваги в практичній діяльності охоронця

Юрій ДОЛІНОВСЬКИЙ
Удосконалення правових основ щодо протидії правопорушенням, учиненим під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я

Олег КІПЕР
Розширення самостійних повноважень слідчого як основного вияву його процесуальної самостійності

Іван РУДНИЦЬКИЙ
Характеристика організованих злочинних груп, що вчиняють контрабанду наркотичних засобів

Олександр СОПРОНЮК
Проблемні питання теорії та практики застосування приводу в кримінальному процесі України

Сергій ТЕРЕЩУК
Процесуальні особливості запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні

Viktor TREPAK
On some issues of combating corruption in the education system

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Вікторія КУЗЬМА
Правове регулювання приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року: перспективи й реалії

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag