ISSN 1810-3081

Декабрь 2019 года №6

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Oleksandr VOLVAK
The rule of law in the conditions of threats to national security

Аліна ГОЛОВКО
Правові принципи природоохоронної діяльності: загальнотеоретична характеристика

Svitlana HRYSHCHENKO, Olena YEFREMOVA, Oleksandra HRYSHCHENKO
Legal basis inclusive education in Ukraine

Євгенія КАСЯНЕНКО
Зарубіжна практика здійснення контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз

Василь КОПЧА
Конституційний трибунал Республіки Польща 2015–2016 років: реформи та проблеми незалежності

Олена ОЛІЙНИК
Втілення принципів кримінального права в пам’ятках права давніх часів

Аліна ОРЄШКОВА
Гарантії як елемент механізму забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: критерії класифікації та види

Сергій ТЕЛЕНИК
Правовий зміст поняття «критична інфраструктура»

Денис ШИГАЛЬ
Факультативні форми порівняльного історико-правового аналізу

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Анатолий ПОЛЯНСКИЙ
Функция правосудия сквозь призму судебной реформы в Украине

Oleh SOICH
Peculiarities of the legal status of the state as a subject of law in Ukraine

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Yaroslav BURIAK
The human-centric foundations of modern administrative law doctrine: a general theoretical characteristic

Татьяна ГУМЕНЮК
Проблемы административной ответственности государственных служащих Украины

Неля ГУТЬ
Внутрішня взаємодія елементів державно-правової системи та її зовнішній вплив у контексті визначення функцій адміністративного процесу

Olena MARKOVA
Regarding the concept of “administrative procedure”

Світлана МАТЧУК, Людмила САВРАНЧУК
Шляхи вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України

Alona NEFEDOVA
Characteristic features of the subject of motor transport administrative offences

Тетяна ТАРАСЕНКО
Визначення політичної відповідальності органів публічної влади (за концепцією О. Сінé)

Анна ШАРАЯ
Класифікація принципів адміністративно-процедурного права

Денис ШЕЙБУТ
Правові ризики публічного адміністрування у сфері міграції

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Ірина САДОВСЬКА
Правове регулювання оподаткування доходів від індивідуальної адвокатської діяльності

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Petr GUYVAN
The principle of a trial within a reasonable time: Ukrainian law enforcement realities

Михайло ДІМІТРОВ
Договір про надання детективних послуг: досвід України та інших країн

Діна КАНДАЄВА
Медіація як один зі способів вирішення спорів, що виникають під час задоволення вимог іпотеко держателя

Сергей ЛЕКАРЬ
Корпоративная социальная ответственность в сфере публичных закупок: опыт Европейского Союза для Украины

Мария МЕНДЖУЛ
Действие принципа равенства в семейных отношениях

Ірина ПАСАЙЛЮК
Право на судовий захист іноземців та осіб без громадянства в цивільному судочинстві України

Марина ПОЛІЩУК
Генезис правового регулювання застосування електронних доказів у судовій системі України

Татьяна ЦУВИНА
Принципы гражданского процессуального права в контексте конституционной реформы правосудия в Украине

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наталія ЗАБОЛОТНА
Реалізація науково-педагогічними працівниками права займатися професійною діяльністю

Nataliia KLIETSOVA, Nataliia VOLCHENKO
Implementation of some European countries’ legislation on the criteria for Ukrainian labour relations’ identification

Леонід ОСТАПЕНКО
Про окремі аспекти міжнародно-правового регулювання праці

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Інна КУРИЛО, Юлія МАКАРЕНКО
Система суб’єктів державного контролю у сфері земельних ресурсів

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Lesia DUCHYMINSKA
On some substantive elements of the pension fund of Ukraine as crime prevention subject

Марія КІКАЛІШВІЛІ
Світовий досвід реалізації антикорупційної політики та його застосування в Україні

Дарья ЛАЗАРЕВА, Елена CОЛДАТЕНКО
Анализ этапов проведения задержания уполномоченным служебным лицом

Микола РУБАЩЕНКО
Особливості публічних закликів і розповсюдження матеріалів із закликами як суспільно небезпечних діянь

КРИМИНОЛОГИЯ

Наталія МАСЛОВА
Спеціально-кримінологічне запобігання кримінальному радикалізму

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Анна БОРОВИК
Особливості криміналістичної характеристики умисних вбивств, вчинених із мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості

Станіслав БРАВЕРМАН
Деякі аспекти використання досягнень когнітивної психології під час проведення допиту на стадії досудового розслідування

Марина ВОЙЧИШЕНА
Спосіб вчинення кримінальних правопорушень за фактами обігу порнографічних предметів

Тетяна ВОЛОШАНІВСЬКА
Право мати самостійно обраного захисника

Тетяна КОРНЯКОВА, Ірина КЛИМЮК
Способи здійснення незаконних операцій із наркотичними речовинами

Анастасія ОВСЯНІК, Ріпсіме САРОЯН, Наталя ПАВЛОВА
Гіпноз як нетрадиційний метод отримання криміналістично-значущої інформації та правові аспекти його застосування

Володимира ПЕЧКО
До питання специфіки досудового розслідування кримінальних правопорушень, скоєних особами, які потребують застосування примусових заходів медичного характеру

Владислав РЕБЕЗЮК
Проблема охраны прав, свобод участников уголовного судопроизводства на стадии судебного производства

Віталій ТЕЛІЙЧУК, Вікторія ГОЛОБОРОДЬКО
Доказова база під час проведення оперативної та контрольованої закупки в Україні та США

Ігор ЧЕМЕРИС
Тимчасовий доступ до речей і документів при розслідуванні злочинів, вчинених із використанням безготівкових операцій: правова природа й ефективність застосування

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Максим СОКИРАН
Роль международной кооперации в использовании космических информационных технологий для устойчивого развития и противоборства стихийным бедствиям

Copyright © 2013-2020.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag