ISSN 1810-3081

Декабрь 2018 года №6 часть 1

Загрузить номер одним файлом

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Олег АНДРУХИВ
Детская беспризорность в УССР: историко-правовой аспект

Виктор ЕВДОКИМОВ
Австрийский парламентаризм и особенности его реализации в Галичине

Вікторія КОБКООДАРІЙ
Генеза та особливості української правової спадщини

Иван КОВАЛЬЧУК
Социально-политические и правовые предпосылки образования краевых судов в Галиции в составе Австрии и Австро-Венгрии

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Мирослав АЛМАШІ
Конституційно-правове забезпечення прав корінного малочисельного народу ліви за законодавством Латвійської Республіки

Оксана ВАСИЛЬЧЕНКО
Право кожного на безпечне навколишнє середовище: відголоски для тимчасово окупованих територій України

Євгенія МАТРОСОВА
Правове регулювання системи державної реєстрації: компаративний аналіз права України та Іспанії

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Марина БОЯРИНЦЕВА
Касаційний розгляд адміністративного позову як одна з гарантій захисту прав громадян

Ірина БУРЯК
Кредитний рейтинг територіальних громад міст (муніципалітетів): правовий аспект

Олександр ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Методологія визначення сутності компетенції атестаційних комісій в Україні

Олександр ЄРМЕНЧУК
Оцінка загроз критичній інфраструктурі як важлива складова частина діяльності із захисту державної безпеки

Юлія ЖИТНИК
Внески на регулювання: поняття, правова природа, елементи

Сергій ЖУКОВ
Принципи адміністративно-правового забезпечення доброчесності суддів: проблеми визначення класифікаційних критеріїв

Юлія КИРИЧЕНКО
Дослідження органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права через призму теорії місцевого самоврядування

Андрій КОНДРАТЬЄВ
Умови ефективності адміністративно-правових норм: поняття та класифікація

Микола КРОПИВНИЦЬКИЙ, Тарас АЛЬБЕРДА
Механізм правового регулювання бюджетного та позабюджетного фінансування соціального забезпечення населення України

Mykola MYKYTIUK
Organizational and legal regulation of State Guard of Ukraine

Владислав ПАШКОВСЬКИЙ
Загальнотеоретичні особливості антикорупційного правосуддя в Україні

Дмитро ПРИПУТЕНЬ
Заходи примусу у службовому праві України: сучасний погляд на класифікаційний розподіл

Карина РОСТОВСЬКА
Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державної антикорупційної політики

Костянтин СІНЯНСЬКИЙ
Щодо використання категорії зобов’язання в публічному праві

Олександр СТАСЮК
Місце та роль міжнародних організацій в адміністративно-правовому забезпеченні реалізації правозахисної функції в Україні

Оксана ТОПЧІЙ
Міжнародно-правове регулювання сфери забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх

Юлія ЦУРКАЛЕНКО
Джерела радянського адміністративного права як відображення тоталітарного режиму

Тетяна ЧЕХОВИЧ
Нормативно-правові засади забезпечення адміністративного оскарження в системі засобів гарантування та реалізації принципу рівності перед законом у сфері публічного управління

Любов ШЕВЧЕНКО
Доктринальна характеристика публічної адміністрації у сфері безпеки дорожнього руху

Мар’ян ШЕВЧУК
Закриття адміністративно-деліктного провадження, розпочатого за порушення бюджетного законодавства

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Наталія ВОРОТІНА
Контрольні повноваження Рахункової палати в умовах децентралізації бюджетної системи: український досвід та міжнародні стандарти

Євген РОМАНЕНКО
Правове регулювання застосування програмно-цільового методу в бюджетній сфері в окремих країнах Європи

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Марина БОРИСЛАВСЬКА
Сучасні підходи до класифікації сімейних правовідносин

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Вікторія РЄЗНІКОВА, Ірина КРАВЕЦЬ
Види та функції ризиків у підприємництві

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вікторія ГНІДЕНКО
Генеза становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання гнучких форм зайнятості

Венора Линда Кесада ТАТАРИНОВА
Международно-правовое регулирование труда лиц с ограниченными возможностями

ЗЕМЕЛЬНОЕ, АГРАРНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Христина ГРИГОР’ЄВА
Становлення та сучасний стан правового регулювання державної підтримки селекції в рибництві

Олександр ПАНАСЮК
Захист права на поліпшення земельної ділянки

Елліна ЮРЧЕНКО
Сучасні тенденції розвитку ринку права сільськогосподарського землекористування в Україні

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Андрій АНДРУШКО
Щодо доцільності криміналізації примушування до шлюбу

Ігор ГОТВЯНСЬКИЙ
Шахрайство з бюджетними коштами як вид шахрайства в господарській діяльності

Maksym HREBENIUK
Problematic issues and threatening tendencies of the raidership spread in Ukraine

Vitaliy TOPCHIY
Criminal and legal protection of copyright and related rights

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА

Володимир ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ
Особливості реалізації принципів гласності та відкритості під час касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні в Україні

Євгенія ГОВОРУН
Міжнародно-правові стандарти регламентації строків досудового розслідування

Дарія ЛАЗАРЕВА
Окремі процесуальні аспекти розслідування злочинів, що вчиняються у сфері службової діяльності

Аліса ПАНОВА, Наталія СКІДАН
Окремі питання використання показань з чужих слів у кримінальному процесі України

Ігор ПАРФИЛО
Обстановка скоєння злочину як системоутворюючий елемент криміналістичної характеристики фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів

Сергій СІЧКО
Щодо питання поняття загальних положень досудового розслідування

Володимир ФЕДЧЕНКО, Наталя ПАВЛОВА
Особливий порядок кримінального провадження щодо судді Конституційного Суду під час досудового розслідування

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Svitlana KARVATSKA
Modern methodological transformations of interpretation in international law

Євдокія СТРЕЛЬЦОВА
М’яке міжнародне право як інструмент міжнародно-правової уніфікації

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Suzanna TSURCANU
General data protection regulation in the EU in relation to children: scope of application

Copyright © 2013-2019.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

Яндекс.Метрика

flag