ISSN 1810-3081

Август 2020 года №4

Загрузить номер одним файлом

Mihai CORJ
Normativitatea constituțională – garant al interpretării și aplicării judicioase a actelor oficiale

Василь ГОМОНАЙ
Конституційно-правове забезпечення набуття україною повноправного членства в організації північноатлантичного договору

Olga PĂDURARU
Garanții constituționale privind exproprierea

Vladislav GALEMBA
Noțiunea și premisele justiției pentru copii

Victor DONOS
Răspunderea ca element al statutului juridic al aleșilor poporului (reglementări normative)

Денис ШИГАЛЬ
Якісне та кількісне порівняння у компаративному історико-правовому дослідженні

Constantin MICLEUȘANU
Absenteismul politic al cetățenilor Republicii Moldova - opinii și soluții

Андрій ГУЛИК
Розгляд справ у порядку спрощеного провадження – напрям оптимізації цивільного судочинства

Тетяна НАКОНЕЧНА
До питання загальної характеристики договорів перевезення пасажирів за законодавством України

Надежда МОСКАЛЮК
Реституционные вопросы прекращения прав государственной собственности: зарубежная практика для Украины

Roman EREMCIUC
Elementul subiectiv și vinovăția penală în cazul erorilor de percepție: examen interdisciplinar (drept penal și psihologie)

Andrii BOROVYK
Applications of measures of physical force, special means and weapon, to convicts, imprisoned

Іван СИВОДЄД
Проблеми кримінальної відповідальності за вбивства військовослужбовців під час особливого періоду

Олександр ОСТРОГЛЯД
Поняття та ознаки кримінально-правової політики

Олег БІЛОУС
Особливості тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства

Ірина ЖЕЛТОБРЮХ
Примирення сторін у адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід правового регулювання та деякі перспективи вдосконалення

Анна МАСЛОВА
Концепція людиноцентризму в адміністративному праві: передумови виникнення, зміст т а нормативна основа

Юрій ПЕТЛЮК, Олена СИТНІЧЕНКО
Правова охорона атмосферного повітря від забруднюючих речовин у контексті євроінтеграційних процесів України

Copyright © 2013-2021.

Научно-практический журнал "Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică"

flag